Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ГЕРГЬОВДЕНСКАТА СОФРА ОТНЕ СИЛАТА НА ПАЗАРА

На 3 май изтече поредният период за регулация на минималните задължителни резерви, които търговските банки трябва да поддържат по сметките си в БНБ. Повечето от участниците на паричния пазар много точно бяха преценили сумите, които ще са им необходими за тази операция. Затова те останаха пасивни наблюдатели и не предлагаха, но и не търсеха левове. В последните дни от регулацията на резервите свободен левов ресурс на междубанковия пазар се намираше все по-трудно, но противно на здравата пазарна логика и цената му ставаше все по-ниска. На 26 април овърнайт депозитни сделки се сключваха при над 4%, но на 3 май цената им падна до 1.5 процента. Среднодневните обороти останаха относително ниски и се движеха в тесния диапазон между 50 и 70 млн. лева. Още в първия ден от новия едномесечен период за регулиране на резервите - 4 май, цената на дневните левови междубанкови депозити надскочи 3 процента. Едноседмичните контракти се договаряха при над 4% на годишна база.
Основният лихвен процент (ОЛП) също удържа позиции над 4 процента. Стойността му е 4.39%, считано от 2 май. От началото на годината средното му ниво е 4.25 процента. За сравнение - през изминалата 2000 г. ОЛП беше средно 3.85 процента. Всъщност единствено доходността на тримесечните държавни ценни книжа, която се приема автоматично и за основен лихвен процент, засега се задържа на относително стабилни нива спрямо предишната година. Едногодишните ДЦК започнаха 2000-ата година от 6.15%, за да слязат в края на периода до 5.4%, а първата и засега единствена продажба на книжа с такава срочност през 2001 г. стана едва при доходност 4.88 процента.
Двегодишните облигации през януари 2000 г. се търгуваха при над 8 процента. В края на миналата година доходността им спадна до 6.3 процента. В момента сделки с ДЦК със срок до падежа две години се договарят срещу 5.5 процента. Размерът на емитираните от Министерството на финансите държавни ценни книжа, които са в обращение към 31 декември 1999 г., са били 805 млн. лева. Една година по-късно те вече са 946 млн. лева. Това е и размерът им към настоящия момент, т.е. за една година общата сума на ДЦК в обращение се е увеличила с над 140 млн. лева. Интересът към покупката им през същия период от време не само остана голям, но се увеличи, и то с по-бързи темпове. Доказателство за това е поскъпването на книжата, което е в обратнопропорционална връзка с доходността им. Основна заслуга за това имат търговските банки, които сега държат над 75% от пазара с ДЦК. Липсата на алтернатива за левовите им вложения е основна причина всички те да предпочитат държавните ценните книжа като най-сигурното убежище за инвестициите си в нашата валута.
На 7 май Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на едногодишни безлихвени съкровищни бонове. Общият номинал на предлаганото за пласиране количество е 20 млн. лева. Максималната сума, която може да се придобие от или чрез един първичен дилър, е 35% от цялата емисия. Търгът със сигурност ще провокира интереса на участниците на пазара на държавни ценни книжа най-малкото заради факта, че за 2001 г. финансовото министерство ще пусне в обращение само четири емисии ценни книжа с такава срочност и тази е втората.

Facebook logo
Бъдете с нас и във