Банкеръ Daily

Пари и пазари

"ГеоПост“ предлага 80 лв. на акция за 30% от капитала на "Спиди“

Както се очакваше, новият мажоритарен собственик на куриерската фирма "Спиди“ АД – френската "ГеоПост“ СА, отправи търгово предложение за придобиване и на останалите акции, които не притежава, съобщиха от "Спиди".

В момента френската компания контролира пряко 3 753 908 обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 69.81% от гласовете в общото събрание на българката фирма.

Сега мажоритарният собственик  иска да изкупи и останалите 1 623 711 броя акции или 30.19% от капитала, които не притежава.  За целта французите предлагат  цена от 80 лв. за една ценна книга.

Още през януари тази година от "Геопост" С.А. съобщиха, че е взето решение компанията да упражни своите договорни права и да изиска "Спиди груп" АД да продаде (респективно да осигури продажбата) на "Геопост" такъв брой акции на "Спиди" АД, които представляват 45% от издадените и регистрирани акции на дружеството. Търговото предложение приключи успешно и французите добавиха още  2 419 929 акции при цена от 58.67 лв. към пакета, който притежаваха от 24.81% от книжата с право на глас на българската фирма. 

С новото търгово предложение мажоритарният собственик изпълнява законовото си задължение (по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК - при придобиване пряко, чрез свързани лица или непряко повече от 50% от гласовете в общото събрание на публично дружество) за закупуване на акциите на останалите акционери на "Спиди“ АД.

Между "Спиди" и "ГеоПост" има сключен опционен договор за продажба и придобиване на акции. Съгласно този документ „Спиди“ има право да изиска „ГеоПост“ да придобие останалите му акции в българското дружество, в случая 20.09%, която опция може да бъде упражнена в периода от 19 март 2023 г. до 19 март 2031 година. Ако „Спиди“ не упражни това свое право през този период, то френската компания ще има право да изиска от „Спиди Груп“ да му продаде останалите си акции в дружеството. Опцията е валидна от 20 март 2031 г. до 20 март 2032 година.

Не се предвиждат промени в основната дейност на "Геопост" и "Спиди", уточняват от френската фирма. 

Днес търговията с акциите на "Спиди" АД на "БФБ-София" затвори при цена от 78 лева за един брой, което е увеличение с 4% на дневна база. А тя пък формира пазарната оценка за  куриерската фирма от 419 454 282 лева. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във