Банкеръ Daily

Пари и пазари

Фридрих Хайек е с Нобел за теорията за парите и икономическите колебания

Хайек е смятан за един от най-влиятелните преподаватели във Виенския университет

На днешния ден можем да си спомним за Фридрих Август фон Хайек (на немски: Friedrich August von Hayek) - австрийският икономист и политически философ. Той е известен със своята защита на либералната демокрация и свободния пазар срещу разпространението на социализма и колективизма в средата на ХХ век. Хайек е смятан за един от най-влиятелните преподаватели във Виенския университет, има и значителен принос в областта на правото и когнитивната наука, която изучава природата на интелигентността.

През 1974 г. Фридрих Хайек става лауреат на Нобелова награда за икономика заедно със своя идеологически противник Гунар Мюрдал. През 1991 г. е награден с Президентския медал на свободата - една от двете най-високи награди на Съединените щати.

Хайек е роден на 8 май 1899 година във Виена, столицата на  Австро-Унгария.

След Първата световна война Хайек решава да се посвети на академична кариера, мотивиран от желанието да помогне за избягване на грешките, довели до нея. През 1921 г. и 1923 г. получава докторска степен във Виенския университет, където учи право, психология и икономика. Хайек отначало е привърженик на социализма, но впоследствие, през студентските си години, променя своето икономическо виждане, след като се запознава с трудовете на Лудвиг фон Мизес - австрийски, а по-късно и американски икономист, философ, писател и либерал, оказал силно влияние върху развитието на съвременното либерално ш либертарианско движение. Той е един от най-значимите автори на Австрийската икономическа школа, защитаваща капитализма и класическия либерализъм. Името му се свързва и с теоретична критика на социализма, който Мизес счита за безвъзвратно обречен на провал поради липсата на механизма на свободния пазар за фиксация на цените. Фридрих Хайек е сред най-бележитите му ученици.

От 30-те години на миналия век Хайек е британски гражданин, а от Втората световна война до края на живота си - американски.

В началото на 40-те години Хайек се радва на голяма репутация като водещ икономист. Но след края на Втората световна война, теориите на Хайек за т.нар. "laissez-faire" ("оставете да се прави", икономическа среда, в която сделките между икономическите субекти са свободни от държавни регулации) са засенчени от растящата слава на Джон Вейнард Кейнс и другите, които убеждават, че правителството трябва дейно да се намеси в икономическите дела.

От 1962 г. до пенсионирането си през 1968 г. е професор във Фрайбургския университет.

В речта си през 1974 г. на банкета при връчването на Нобеловите награди, Хайек, чиито трудове подчертават погрешимостта на личното знание за икономическите и социалните разпоредби, изразява своето лошо предчувствие за издигането на икономиката като точна наука, редом с физиката, химията и медицината (научните дисциплини, признати от първите Нобелови награди).

Дори след смъртта на Хайек се чувства неговото значително интелектуално присъствие в университетите, където е преподавал: Лондонското училище по икономика, Чикагския университет и Фрайбургския университет. В негова чест група студенти създават т.нар. Общество Хайек.

Карл Гунар Мюрдал (Gunnar Myrdal) е шведски икономист и политик. През 1974 г., заедно с Фридрих Хайек, е удостоен с Нобеловата награда за икономика. Те са отличени за техния пионерен труд в областта на теорията за парите и икономическите колебания и за задълбочения анализ на взаимните връзки между икономическите, социалните и институционалните явления.

Гунар Мюрдал завършва Стокхолмския университет (право). През 1927 г. той получава докторска степен по икономика. Това дава право на Мюрдал да се изявява и в полето на икономиката и на политиката. Гунар Мюрдал умира на 17 май 1987 г. на 88 г. в шведското градче Дандерюд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във