Банкеръ Daily

Пари и пазари

Френската "Геопост" изкупува 45% от акциите на куриера "Спиди"

"Геопост" С.А. (Франция) е взело решение да упражни своите договорни права и да изиска "Спиди груп" АД да продаде, респективно да осигури продажбата, на "Геопост" на такъв брой акции на "Спиди" АД, които представляват 45% от издадените и регистрирани акции на дружеството, съобщиха от куриерската фирма.

Покупко-продажбата на акциите, предмет на опцията за придобиване, ще бъде осъществено чрез доброволно търгово предлагане, проектът за което ще бъде внесен от "Геопост" в Комисията за финансов надзор. Предлаганата цена за акция от 58.67 лева. Днес цената на "Българска фондова борса" АД, където се търгуват тези книжа, е 59.50 лева. 

Във връзка с това, "Геопост" и "Спиди груп" са сключили Опционен договор за продажба и придобиване на акции, влизащ в сила на датата на придобиване от френската фирма на акциите, предмет на опцията за придобиване. Съгласно този договор "Спиди груп" ще има право да изиска "Геопост" да изкупи от "Спиди груп" останалите му акции в куриерската фирма, представляващи минимум 20.09%, която опция има срок на действие от осем години, считано от начална дата през 2023 година.

Ако "Спиди груп" не упражни това свое право през този период, то "Геопост" ще има право да изиска "Спиди груп" да му продаде останалите си акции в куриерската фирма, представляващи минимум 20.09%, която опция има срок на действие от една година, считано от начална дата през 2032 година. Оценката на предложените за продажба или придобиване акции ще бъде в размер на осем пъти нормализираната EBITDA, намалена с консолидирания нетен финансов дълг, за финансовата година, която предхожда датата на упражняване на съответната опция.

В момента "Геопост" притежава 24.81% от книжата с право на глас на "Спиди". Французите отправя търгово предложение за изкупуване на до 4 043 640 акции или 75.19%, но не по-малко от 2 419 929 акции, от останалите акционери на куриерската фирма.  

Съгласно рамков инвестиционен договор между "Геопост" и "Спиди груп" от 2014 г. французите имат правото да упражнят "кол опция", с която да придобият допълнително 45%  от акциите с право на глас на "Спиди" от мажоритарния собственик "Спиди груп" (65.09%). Тя е валидна до 31 януари 2021 година. И в изпълнение на тази "кол опция" французите отправят търгово предложение за всички непритежавани от тях акции на "Спиди". 

В края на септември миналата година 10.10% от книжата с право на глас са собственост на малки инвеститори - фирми и индивидуални инвеститори. 

Не се предвиждат промени в основната дейност на "Геопост" и "Спиди". 

Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по проекта на търгово предложение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във