Банкеръ Daily

Пари и пазари

Французите от „Геопост“ разпределят цялата печалба на "Спиди" за дивидент

Новият мажоритарен собственик на „Спиди“ АД – френската „Геопост“ СА, предлага за изплащане на дивидент на акционерите да се разпредели цялата печалба на куриерската фирма за 2020 година. Това четем в поканата за свикване на извънредон общо събрание, насрочено за 17 септември.

Към печалбата от 2020-а от 22.51 млн. лева ще се добави и част от неразпределената печалба за предходни години. Така се получва обща сума в размер на 28 232 499.75 лв., т.е. брутният дивидент ще е 5.25 лв. на акция.

Приходите на куриерската фирма са изцяло от доставките на пратки, палети и свързани с тях услуги – парични преводи/наложени платежи, продажби на активи и други. Онлайн търговията продължава да е основния двигател за растеж, като през периодите на ограничителни мерки сегментът запази темповете на нивата от 2019 година. По-ниските темпове на ръст при В2С сегмента частично се компенсират от възстановяването на бизнес сегмента, който бележи възстановяване и ускорява темповете си на ръст, включително и палетните услуги, които бяха най-силно засегнати от спадът в бизнес активността. Фактор е и нарушените вериги на доставки в пандемията, което засилва тенденцията фирмите да ги аутсорсват.

До 1 септември могат да се сключват сделки на БФБ, които дават право на инвеститорите да упражнят правото си на глас в общото събрание, и съответно на дивидент.

Акционерите ще изберат и нов регистриран одитор за счетоводните документи за 2021 година.

След търговото предложение през първата половина на тази година, към 30 юни френската „Геопост“ СА притежава вече 3 754 142 броя акции, представляващи 69.81% от акциите с право на глас на „Спиди“ АД.

Французите направиха и промени в съвета на директорите, в който вече са вписани девет члена с мандат до 29 юни 2024 година: Ив Пиер Луи Делма, Мари-Елен Жан Мишон, Седрик Фавр-Лорен, Матийо
Пол Робер Уинтжен, Венсан Франсоа Пол Гуийе, Антоан Марсел Пол Тусен и „КЕЙЕНВИ“ ЕООД, представлявано в борда на директорите на куриерската фирма от управителя Владимир Йорданов Агов.

Общо 1 080 438 броя акции или 20.09% от книжата остават за  Валери Мектупчиян. Той  осъществява контрол върху „Спиди Груп“ АД и чрез притежаваните от него акции в „Спиди Груп“ АД, непряко контролира 20.09% от „Спиди“ АД.

Това означава, че Валери Мектупчиян ще получи за  своя дял 5 672 299.50 лева като дивидент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във