Банкеръ Daily

Пари и пазари

Французи купиха 2 419 929 акции на куриера "Спиди"

Търговото предложение на френската компания "Геопост" СА за изкупуване на акции на останалите акционери на "Спиди" АД е приключило успешно, съобщиха от дружеството. 

Съгласно условията на офертата, изисквания минимум от 2 419 929 броя акции, представляващи 45% от капитала на българската куриерска фирма, е достигнат. Търговото предложение е прието от един акционер, който е продал този дял.  Френската компания ще плати 142 млн. лв. за този пакет акции.

Припомняме, че Комисията за финансов надзор разреши публикуването на търговото предложение от френската "Геопост“ в средата на февруари тази година. Тя искаше да закупи  4 043 640 броя акции  или 75.19% от капитала (но не по-малко от 2 419 929 броя)  от капитала на "Спиди“ АД от останалите акционери на дружеството.

Още през януари от "Геопост" С.А. съобщиха, че е взето решение компанията да упражни своите договорни права и да изиска "Спиди груп" АД да продаде (респективно да осигури продажбата) на "Геопост" такъв брой акции на "Спиди" АД, които представляват 45% от издадените и регистрирани акции на дружеството.

До момента "Геопост" притежаваше 24.81% от книжата с право на глас на българската фирма. 

Съгласно рамков инвестиционен договор между "Геопост" и "Спиди груп" от 2014 г. французите имаха право  да упражнят "кол опция", с която да придобият допълнително 45%  от акциите с право на глас на "Спиди" от мажоритарния собственик "Спиди груп" (65.09%). Тя бе валидна до 31 януари 2021 година. И в изпълнение на тази "кол опция" французите отправиха търгово предложение за всички непритежавани от тях акции на "Спиди". 

Не се предвиждат промени в основната дейност на "Геопост" и "Спиди", уточняват от френската фирма. 

Валери Мектупчиян,  изпълнителен член на съвета на директорите на "Спиди" АД, който  притежава непряко, а като мажоритарен собственик  контролира чрез "Спиди Груп" общо 3 500 367 от  акциите  на куриерската фирма заяви при обявяването на процедурата, че най-вероятно  търговото предложение на "Геопост" С.А. (Франция) ще бъде прието. Така че това е единственият голям пакет ценни книжа на българския куриер, от който можеха да се изкупят  2 419 929 акции на "Спиди". 

Днес няма сделки с акциите на "Спиди" АД на "БФБ-София". Вчера търговията затвори при цена от 75 лева за един брой, което формира пазарната оценка за  куриерската фирма от 403 321 425 лева. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във