Банкеръ Daily

Пари и пазари

Фондът за инвестиции в злато Expat Gold стъпва на борсата

"Българска фондова борса" АД расте заедно с амбициите и желанията на инвеститорите за нови емитенти и финансови инструменти, които да раздвижат капиталовия пазар у нас.  

 От 2 февруари започва търговията на "БФБ-София" на националния борсово търгуван фонд Expat Gold. Той се управлява от "Експат асет мениджмънт" и е първият у нас борсово търгуван фонд, който дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към златото като благороден  метал. Той следва пасивно цената на златото, като се стреми да репликира възможно най-близко движението на индекса LME PM Price Reference - Gold,  изчисляван и публикуван от London Metal Exchange.

Златото се ползва със статут на убежище при извънредни ситуации и процеси в световната икономика. Търсенето на борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират в злато, се е увеличило повече от три пъти през 2020 г.

Сред основните фактори, които влияят върху покачването на цената на златото, са:


  • Нарастващи инфлационни очаквания

  • Ниски и отрицателни лихви

  • Конкурентни обезценявания на валутите от основните централни банки

  • Усилване на цялостното усещане за риск по света

  • Увеличаване на златните резерви от страна на централните банки

Печалбата от инструменти, търгувани на регулиран европейски пазар, е освободена от данък за физически и юридически лица, чиято юрисдикция на данъчно облагане е България.

Управляващото дружество "Експат асет мениджмънт" създаде и първия борсово търгуван фонд - Expat Bulgaria SOFIX UCIT ETF, чийто дялове се търгуват  вече пет години на "БФБ-София". В началото на миналата година компанията листна и Expat Bulgaria Short SOFIX, който е първият "къс“ борсово търгуван фонд и следва обратното движение на индекса SOFIX, калкулиран от фондовата борса.

 

Оповестяване на риска

Национален борсово търгуван фонд от отворен тип Expat Gold е с високорисков профил. Фондът попада в категория 6 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на деривативните инструменти и движението на цената на златото.

Настоящото съобщение има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Пазарният риск се изразява във възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на спот цената, фючърсите и/или борсово търгуваните фондове върху злато, както и разлика между изменението на стойността на спот цената и изменението на цените на съответните борсово търгувани фондове.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във