Банкеръ Daily

Пари и пазари

Фондът Utilico Emerging Markets е купил голям пакет акции на „Телелинк“

Английският инвестиционен фонд Utilico Emerging Markets Trust Plc е първият чуждестранен институционален инвеститор в компанията и най-голям миноритарен акционер.

Английският инвестиционен фонд Utilico Emerging Markets Trust Plc е новият значим миноритарен акционер в “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД (ТБС Груп). Това стана ясно от публично уведомление на фонда до дружеството. Той е придобил 5.8% от капитала на ТБС Груп на 21 септември в рамките на втория транш от предлагането на акции на фирмата. Преди това през юни в рамките на първия транш фондът придобива още 4.2% от капитала на "ТБС Груп". С това общото участие на фонда в капитала на дружеството достига 10% от акциите с право на глас, което го превръща освен в първия чуждестранен институционален инвеститор в компанията, но и в най-голям миноритарен акционер.

"ТБС Груп" стартира втория транш от предлагането на 21 септември, когато на пазара бяха предложени 6.14% от капитала на компанията, или общо 767 513 броя акции, от тримата продаващи акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов, съгласно публикуваната Актуализирана процедура за продажба на акции на дружеството от 16 септември. Всички книжа бяха изкупени още в първия ден на предлагането, чийто краен срок бе определен за 25 септември. В тази връзка продаващите акционери взеха решение да не предлагат ново количество акции на пазара до началото на нов транш, както е предвидено в Актуализираната процедура.

“Това, че успяхме да спечелим доверието на множество инвеститори, включително на такъв от ранга на Utilico, както и на местни пенсионни и взаимни фондове, е признание за труда ни и стимул да продължаваме напред”, заяви Иван Житиянов, изпълнителен директор на групата. “Осъзнаваме отговорността, която произтича от това да сме публична компания и сме мотивирани да оправдаем доверието на инвеститорите,” допълни той.

“И при първия, и при втория транш, "ТБС Груп" се радваше на значителен интерес от страна на инвеститорите. Компанията успя да привлече и голям чуждестранен инвеститор, каквито липсваха на БФБ през последните години”, заяви от своя страна Радослава Масларска, председател на съвета на директорите на “Елана трейдинг” - мениджър по предлагането на "ТБС Груп". “Надяваме се това да даде нов тласък за пазара, от който той има нужда”.

Предлагането

С пласирането на новите 6.14%, общо продаденият през БФБ дял от "ТБС Груп" достига 14% от капитала на компанията. Книжата бяха придобити от над 250 местни и чуждестранни юридически и физически лица. Предлагането се проведе на два транша, един юни 2020 г. и един септември 2020 г., съответно на цени 7.60 лв. и 11.10 лв. акция, съгласно предварително одобрената и оповестена от продаващите акционери процедура за продажба. Междувременно, ръководството на компанията предложи, а акционерите одобриха, и дивидент в общ брутен размер от 0.496 лв. на акция.

В продължение на успешните два транша, продаващите акционери запазват плановете си при значителен инвеститорски интерес да увеличат свободно търгувания обем акции на компанията до 30% от капитала, като за целта до края на 2021 г. могат да предложат нови пакети акции на предварително обявени нови траншове. Цената, на която ще бъдат предлагани тези пакети, ще продължи да се определя като 8.5 х 12-месечна EBITDA минус нетен дълг, но не по-ниска от 11.10 лв. на акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във