Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Фондовете улавят емоцията на капиталовия пазар


УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО - 2018


Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре представящите  се  "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "Елана фонд мениджмънт" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2017 година.

В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през 2018 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 октомври 2017 до 30 септември 2018 година.

 

Пазарът за управление на активи продължава да расте. Около 9.98% е ръстът на паричните  средства, които управляват българските инвестиционни фондове в края на септември. Така за девето поредно тримесечие нетната стойност на активите на фондмениджърите в портфейлите им надскача сумата от 1 млрд. лева.  При падащите банкови лихви това е добра новина за взаимните фондове - успяват да привлекат поне част от парите на недоволните инвеститори.

Раздвижване - като обем на активите, като  брой клиенти или нови колективни схеми, отчитат  през изминалите дванадесет месеца повечето от дружествата от бранша. А това е и причината инвеститорите да се интересуват от  тези възможности за вложения.

Прогнозите са продължаващото понижение на лихвите по банковите депозити да се изяви като един от  факторите за преливането на пари от влогове към фондовете. Наред  с това влияние върху търсенето на нови възможности за инвестиции от домакинствата и от фирмите оказват и добрите резултати на колективните схеми. То пък е подкрепено и от появата на пазара на 15 нови договорни фонда, които също предлагат  алтернатива за спестяване.

Точки по критериите, които използваме за класацията ни, получават 16 от управляващите дружества, които имат лиценз от Комисията за финансов надзор, а и представиха данни за дейността си. Но само 13 от тези компании (съгласно правилата) участваха  в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Три от тези фирми - "Елана фонд мениджмънт", "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест", спечелиха място в Топ 10 и по петте показателя, което, съвсем естествено, ги постави в първата половина на списъка на най-добрите за периода между юли и септември 2018-а. Това обаче не е нещо необичайно за тях, тъй като те са били сред номинираните през всяко едно от  тримесечията на миналата и през тази година.

Девет от номинираните дружества от класацията през 2017 г. запазват местата си и в тазгодишното подреждане. Едно от тях - "Астра асет мениджмънт", отпадна и отстъпи мястото си на "Конкорд асет мениджмънт". Промяна обаче има в челната тройка. "ОББ асет мениджмънт" с петте си номинации и със спечелените 41 точки (от възможните 50) заслужи признанието за

"Управляващо дружество на 2018 година"

Компанията от банковата група ОББ направи впечатляващ скок от деветото място, което заемаше в класацията за миналата година и оглави подреждането. "Елана фонд мениджмънт" (също с пет номинации), но с 32 точки, слезе едно стъпало надолу.

"ДСК Управление на активи" (с едно първо място по отделните номинации) запази мястото си на почетната стълбица, но компанията сега е на трета позиция.

Банковите фондмениджъри потвърдиха силното си представяне в сектора за управление на активи през изминалите дванадесет месеца, а три от тях запазиха местата си във финалния Топ 10. "ДСК Управление на активи", "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ОББ асет мениджмънт" отново са дружествата с най-големи активи, което пък е логично,  като се отчете  фактът, че те имат и много договорни фондове, които управляват. От друга страна, принадлежността към банкови групи им дава достъп до по-широка клиентска база, което позволява преливане на парични средства от депозити в колективни схеми, и обратно - без те да изтичат извън групата. И така да се възползват от моментните "хитови" възможности за инвестиции.

В края на септември тази година българските колективни схеми са управлявали общо 1.451 млрд. лв., а активите им са нараснали със 130 млн. спрямо резултата им преди година. Добрата новина за инвеститорите е, че почти всички компании са акумулирали повече средства в портфейлите си. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

няма промени - най-големите и влиятелни управляващи дружества от 2017-а пазят позициите си в листата на номинираните. Три банкови фондмениджъри отново са окупирали челните три места.

С 213.24 млн. лв. "ДСК Управление на активи" изпревари конкурентите си. В портфейла на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са акумулирани допълнително над 30 млн. лв. парични средства през този период. А с акумулираните 203.975 млн. лв. дружеството си подсигури втората позиция. Най-усърдни са били експертите от "ОББ асет мениджмънт", които са добавили в портфейла на дружеството си около 32 млн. лв., и със 198.476 млн. лв. то запази мястото си на почетната стълбица.  

"Елана асет мениджмънт" отново е най-добре представилият се небанков фондмениджър, привлякъл  около 2 млн. лв. и който управлява общо 99.629 млн. лева.

Повечето от инвеститорите винаги търсят индивидуален подход към тях и към парите им по отношение на риск, ликвидност, валута и т.н. Това пък кара фондмениджърите  да се стремят да разработват специални схеми за вложения за някои от клиентите си, които търсят подобна услуга. А целта на предлагания индивидуален портфейл или доверително управление е да осигури по-висока печалба, за разлика от стандартните банкови или небанкови инвестиционни продукти.

Предвид на специалните отношения с тези клиенти, управляващите дружества не са много склонни да разкриват информация за тези свои проекти. По тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия критерий, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Първите три компании в таблицата ни остават сред най-предпочитаните за този тип услуги, както бе и в предишните тримесечни класации на вестник "БАНКЕРЪ". Заедно с това те се възползват и от принадлежността си към големи финансови групи.

"Ти Би Ай асет мениджмънт" остава лидерът по този показател, а в портфейла му са акумулирани около 8 млн. лв. и в края на септември управлява активи за 226.212 млн. лева. Фирмата е единствената, която успя да прескочи границата от 200 млн. лева. Доверителната схема за инвестиране на "Карол капитал мениджмънт" също е била сред най-търсените през периода, като привлечените в нея средства са нараснали до 55.857 млн. лева. В тройката на най-"богатите" в сегмента на доверителното управление се включва и "Елана фонд мениджмънт". Дружеството е увеличило обема на привлечените средства, а неговите клиенти са му доверили 27. 475 млн. лева.

Липсата на достатъчно информация не дава възможност за пълно изясняване на "картината" в тази ниша от управлението на активи. Изчислението на

средните активи на клиент под доверително управление

внесе малки размествания по този показател през периода. "Ти Би Ай асет мениджмънт" води убедително и в това подреждане, а средният размер на парите на един клиент, които умножава, леко се увеличава. След него са "ОББ асет мениджмънт" и "ПФБК асет мениджмънт".

Управляващите дружества продължават да търсят пътя към портфейла на клиентите си. Освен че са отворени към "търсенията" на инвеститорите, някои от тях се опитват да съберат интереса в сектора за управление на активи, като предлагат и нови договорни фондове през последните дванадесет месеца. Това пък внесе някои промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

В крайна сметка номинираните в Топ 10 засилват влиянието си в сектора. Те управляват вече 83 фонда от  общо 129-те, организирани от 31 лицензирани фондмениджъри. "Експат асет мениджмънт" вече има в портфейла си 14 схеми. "ДСК Управление на активи" го следва с 12 схеми, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" - с девет фонда.  След преобразуването на три от своите колективни схеми "Конкорд асет мениджмънт" вече има седем фонда,  колкото са и в портфейла на "Елана фонд мениджър" и "Компас Инвест".

Безспорно седемте банкови управляващи дружества са важен фактор в сектора, след като контролират над една трета от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (39 броя).

Все още има инвеститори, които търсят нови възможности за печалба. Тези размествания по показателя

брой на индивидуалните клиенти

вече не влияят така съществено върху дейността и обема на акумулираните активи на управляващите дружества. Клиентите вече знаят какво могат да очакват от различните дружества и бързат при всеки слух в сектора  да изтеглят парите си. Доходността на договорните фондове се осигурява от структурирането на различни по риск портфейли, а стремежът е по този начин  да  отразят желанията за оптимизиране на приходите, както и да  привлекат  нови клиенти. Колективните схеми все още са по-встрани от интереса на българите, ако се гледат като възможност за инвестиция при ниските лихви по депозитите. Така че потенциалът за ръст в сектора за управление на активи е точно в умението за привличане на парите на домакинствата и фирмите, които сега се "пазят" в банките.

"ОББ асет мениджмънт"  уверено е начело с привлечените 18 970 клиенти. "ДСК Управление на активи" е едно от дружествата с най-сериозно разрастване и предлага услугите си на 14 860 души. От услугите на "ПФБК асет мениджмънт" се ползват 14 хил. души в петте й фонда. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" също отбелязва поредно увеличение на броя на клиентите си, които в края на септември вече са 12 974.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ОББ асет мениджмънт" АД притежава лиценз за управляващо дружество от 2004 година. В портфейла му има девет колективни инвестиционни схеми. Със своите активи за 198 млн. лв. компанията е сред трите най-големи управляващи дружества, привлекли по над 100 млн. лв. от своите клиенти. То е лидер в управлението на взаимни фондове и индивидуални портфейли от 2004 година.

От юни 2017 г. фондмениджърът  е част от "KBC Груп България", в която влизат ОББ, ДЗИ, "ОББ Интерлийз", "ОББ Факторинг", "ОББ Застрахователен брокер", "ОББ Метлайф ЖЗД". Акционери във фонд мениджъра са  Обединена българска банка, притежаваща 90.86% от капитала, и KBC BANK - Белгия, с дял от 9.14% от капитала.

През 2016-а отличието в класацията на в. "БАНКЕРЪ" за мениджър на най-добро управляващо дружество отиде при Катина Пейчева, която е изпълнителен директор на "ОББ асет мениджмънт" АД от юли 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във