Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Фондовете печелят от ниските банкови лихви

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за "Управляващо дружество" и за "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "Елана фонд мениджмънт" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2016 година.

В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през четвъртото тримесечие на 2016 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 октомври до 31 декември 2016 година.

 

Индустрията на взаимните фондове продължава да расте. А предпоставките за това не са малко. Четвъртото тримесечие на миналата година се отличаваше с ръст на всички пазари, организирани от "БФБ-София". Пазарната капитализация нарасна с 12.5%, оборотът се увеличи с впечатляващите 143% и всички индекси повишиха стойностите си в сравнение с третото тримесечие.

Активната търговия с дялове на борсово търгувания фонд Expat Bulgaria SOFIX UCIT, който бе регистриран в края на третото тримесечие и инвестира в акции на компаниите от водещия индекс SOFIX, привлече още по-голям интерес към капиталовия пазар. Неслучайно измерителят на "сините чипове" порасна с над 27 процента.

В резултат на това доходността, която постигнаха българските договорни фондове през последното тримесечие на миналата година, привлече вниманието на инвеститорите. И заедно с това доказва, че и в труден момент тези колективни схеми успешно инвестират средствата на клиентите си, като им осигуряват възвръщаемост, в пъти по-голяма от тази по депозитите в банките. А в крайна сметка нетната стойност на активите на управляващите дружества у нас остава над милиард лева.

Положителните резултати на договорните фондове показаха, че българите следят случващото се и не пропускат нито една възможност да прехвърлят своите средства от една инвестиция в друга. А в момента и ниските лихви по депозитите променят нагласите и ориентират инвеститорите към взаимните фондове.

Това пък дава основание на анализаторите да виждат достатъчно предпоставки българският фондов пазар да продължи силното си представяне и през 2017 година. Още повече че има доста компании с добър фундамент, които са подценени до момента.

Перспективите за ръст в сектора за управление на активи се запазват. Индивидуалните инвеститори все още не влагат активно във взаимни фондове. Но промяната в тази посока е функция и от резултатите, които ще покажат тези колективни инвестиционни схеми. От средата на миналата година интересът към тях расте, а прогнозите са, че процесът на преливане на пари от банковите депозити към договорни фондове ще продължи и през 2017-а.

Още повече че той е подкрепен и от появата на пазара на още един нов договорен фонд - "ДСК Глобални компании". Комисията за финансов надзор пък лицензира още едно управляващо дружество - "Делта сток Управление на активи" ЕАД. Негов едноличен собственик е едноименният инвестиционен посредник.

Според данните за дейността през четвъртото тримесечие, точки по отделните критерии на класацията ни получават 18 от управляващите дружества. Но само дванадесет от тях (съгласно правилата) бяха включени в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Три от тези компании - "Елана фонд мениджмънт", "Компас Инвест" и "Конкорд асет мениджмънт", спечелиха място в Топ 10 и по петте показателя и безпроблемно влязоха в списъка на най-добрите за тримесечието. Но имената им бяха сред номинираните и през всяко едно от изминалите тримесечия на 2016-а.

И десетте дружества, участвали в класацията през третата четвърт на 2016-а, запазват местата си и в подреждането в края на декември. "Елана фонд мениджмънт" остана първа без проблеми. С пет номинации и със спечелените 36 точки (от възможните 50) дружеството заслужи признанието за най-добро

"Управляващо дружество"

през четвъртото тримесечие. "ДСК Управление на активи" направи най-голям скок и от четвърта позиция в края на септември се нареди непосредствено след лидера. "ПФБК асет мениджмънт" отстъпи една позиция надолу, но остава на почетната стълбица с четири номинации и с едно първо място. Компания там му прави "Конкорд асет мениджмънт" с еднакъв брой точки.

Банковите фондмениджъри се представиха силно в четвъртото тримесечие, а три от тях отново са във финалния Топ 10. Всички те печелят от имиджа и от рекламните идеи на компаниите майки, които насочват клиентите си и към другите си финансови продукти, в това число и към взаимните фондове.

Изчисленията показват, че в края на декември българските колективни схеми управляват общо 1.005 млрд. лв. и активите им са нараснали със 131 млн. спрямо резултата отпреди година. Почти всички компании са акумулирали повече средства в портфейлите си. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

най-големите управляващи дружества отново са сред номинираните. А трите банкови фондмениджъри от края на септември водят и сега колоната на най-печелившите. "ДСК Управление на активи" привлече в месеците между октомври и декември още 27 млн. лв. и с 210.1 млн. лв. е пред конкурентите си.

В портфейла на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са влезли около 3 хил. лв. през разглеждания период, но с акумулираните 152.968 млн. лв. запазва втората позиция. Тройката на най-богатите се допълва от "ОББ асет мениджмънт". Брокерите му са увеличили портфейла му с 12 млн. лв. и той е вече 136.631 млн. лева. "Елана фонд мениджмънт" е най-добре представилият се небанков фондмениджър с привлечени 11 млн. лв. и общо 69.063 млн. лева.

Не са малко вече инвеститорите, които предпочитат да имат индивидуален портфейл от финансови инструменти, търгувани както на българския, така и на световните пазари, в съответствие с предварително сключен договор с управляващо дружество. По този начин те определят целите и равнището на инвестиционен риск, който са съгласни (и могат) да поемат. Индивидуалната стратегия за управление на активите е една от възможностите за постигане и на по-висока печалба. Управляващите дружества предпочитат да пазят конфиденциалност в тези случаи и не са много склонни да разкриват информация за тези договори. По тази причина е трудно да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

а също по другия, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент.

Тенденцията обаче е ясна - расте обемът на паричните средства, които се поверяват на дружествата. Лидер по показателя е "Ди Ви асет мениджмънт", а портфейлът му се е "допълнил" с над 12 млн. и в края на декември активите в него са за 206.538 млн. лева. Фирмата е единствената, която успя да прескочи границата от 200 млн. лева. " Елана фонд мениджмънт" и "Карол капитал мениджмънт" го следват през четвъртото тримесечие.

Липсата на информация прави по-скрита картината по показателя

средни активи на клиент под доверително управление

Не всички дружества разкриват такива детайлни данни. "Ди Ви асет мениджмънт" отново е начело в подреждането, а средният размер на парите на един негов клиент е нараснал с около 2 милиона. След него са "Астра асет мениджмънт" и "ПФБК асет мениджмънт".

Със засилването на интереса към договорните фондове дойде и стремежът на управляващите дружества да отговорят на интереса на клиентите си към нови алтернативи. Организирането на нови договорни фондове ще засили конкуренцията в сектора за управление на активи, а ще внася промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

в следващите месеци. Факт е, че номинираните в Топ 10 засилват влиянието си в сектора. Те управляват вече 85 фонда от общо 118, организирани от 30-те лицензирани фондмениджъри.

"ДСК Управление на активи" и "Конкорд асет мениджмънт" си поделят челната позиция с по десет фонда, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" - с девет. Със седем схеми е "Елана фонд мениджмънт". 

Шестте банкови управляващи дружества остават важен фактор в сектора с организираните от тях 32 взаимни фонда за инвестиране.

Разместванията по показателя

брой на индивидуалните клиенти

отразяват по-скоро желанието на инвеститорите за оптимизиране на портфейлите им. Преместването от фонд във фонд вече не се отразява така забележимо върху обема на активите на управляващите дружества. Още повече че всяко от тях "играе" със свой кръг от клиенти, а през миналата година тенденцията е по-скоро за вливане, а не на излизане на инвеститори.

"ПФБК асет мениджмънт" обслужва 14 хил. души в петте си фонда.

"ДСК Управление на активи" също скъсява дистанцията, като увеличава клиентите си до 13 350, а "Райфайзен асет мениджмънт (България)" предлага услугите си на общо 5721 души.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" е едно от първите управляващи дружества в България, създадено през 2002 година. Предлага шест взаимни фонда и едно инвестиционно дружество, които покриват различни инвестиционни стратегии, както и управление на индивидуални портфейли.

В последните 15 години управляващото дружество традиционно поддържа пазарна позиция в Топ 5 на сектора за управление на активи, а също така оглавява класацията на в. "БАНКЕРЪ" за фондмениджъри в България за 2016 г. и преди това от 2006 до 2009-а. Изпълнителен директор на компанията е Мартин Николов, който е и член на съвета на директорите на "Елана Финансов холдинг" АД. Той е част от екипа на групата "Елана" от нейното създаване, а до 2006 г. е ръководил инвестиционния посредник "Елана Трейдинг" АД. Мартин Николов е и член на съвета на директорите на дружеството, в който участват също Ивайло Пенев и Малина Маринова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във