Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Фондовете печелят от флирта с инвеститорите

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

януари - март 2017

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за "Управляващо дружество" и за "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "Елана фонд мениджмънт" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2016 година.

В този брой представяме поредната  класация за дейността на управляващите дружества през първото тримесечие на 2017 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 януари до 31 март 2017 година.

 

Пазарът за управление на активи продължава да расте и като брой на колективните инвестиционни схеми, и като обем на акумулираните парични средства. За второ поредно тримесечие нетната стойност на активите на управляващите дружества надхвърля 1 млрд. лева.

Възходът на българския фондов пазар, започнал в средата на миналата година, продължава и в началото на сегашната -  2017 г., но вече с по-бавно темпо. Българските публични банки изпращат силно първо тримесечие, в което цените на акциите им достигнаха нови висини и зарадваха борсовите играчи. А това е добър сигнал за договорните фондове, повечето от които имат преобладаващо акции в портфейлите си.

Приходите от основната дейност на дружествата зависят главно от размера на управляваните активи (върху които се начислява такса за управление) и интереса на инвеститорите към организираните от тях фондове (предвид събираните такси за емитиране и обратно изкупуване на дялове). И двата източника обаче са зависими от състоянието на публичните дружества, търгувани на "БФБ-София". Така че фокусът на всяко от тях ще е върху нарастването на размера на приходите и запазването на обема на разходите, което би осигурило атрактивни финансови резултати на съответното дружество.

Положителните резултати, отчетени от  договорните фондове, не останаха незабелязани и показаха, че българите следят случващото се и не пропускат възможностите да прехвърлят средства от една инвестиция в друга. А в момента и ниските лихви по депозитите променят нагласите и ориентират инвеститорите към взаимните фондове. Прогнозите са, че процесът на преливане на пари от банковите депозити към фондовете ще продължи и през 2017-а.

Така че перспективите за ръст в сектора за управление на активи се запазват. Те ще бъдат  подкрепени  и от появата на пазара на още един нов договорен фонд - "Компас Плюс". А  Комисията за финансов надзор разреши  и преобразуването на едно инвестиционно дружество - "Елана Високодоходен фонд", в договорен фонд със същото име.

Според данните за дейността през първото тримесечие точки по отделните критерии на класацията ни получават 19 от управляващите дружества. Но само десет от тях (съгласно правилата) се включиха в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Три от тези компании - "Елана фонд мениджмънт", "Компас Инвест" и "Конкорд асет мениджмънт" (както бе в последната четвърт на миналата година), спечелиха място в Топ 10 и по петте показателя и влязоха в списъка на най-добрите за тримесечието. Но това не е изненада, тъй като имената им бяха сред номинираните и през всяко едно от изминалите тримесечия на 2016-а.

Освен това и десетте дружества, попаднали в класацията през последната четвърт на 2016-а, запазват местата си и в подреждането в края на март. "Елана фонд мениджмънт" си остава на  първата позиция. С пет номинации и със спечелените 36 точки (от възможните 50) дружеството заслужи признанието за

най-добро "Управляващо дружество"

през първото тримесечие. "ПФБК асет мениджмънт", с четири номинации и с едно първо място, се върна на втората позиция (с 30 точки). "ДСК Управление на активи"  е до него със същия актив. В края на март на почетната стълбица  с по 29 пункта са  "Конкорд асет мениджмънт" и  "Ди Ви асет мениджмънт".

Банковите фондмениджъри изпратиха едно силно тримесечие. Пет от тях взеха точки по отделните критерии, а три - отново са във финалния Топ 10. Изненада всъщност няма. Всички те се ползват от имиджа и от рекламната политика на компаниите майки, които в зависимост от ситуацията на пазара могат да насочват клиентите си и към другите си финансови продукти, в това число и към взаимните фондове.

Данните от отчетите показват, че в края на март българските колективни схеми управляват над 1.133 млрд. лв., а активите им са нараснали със 128 млн. спрямо резултата от края на миналата година. Почти всички компании са акумулирали повече средства в портфейлите си. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

няма промени, а най-големите управляващи дружества отново са в списъка на номинираните. Трите банкови фондмениджъри, които в края на март доминираха, водят и сега колоната на най-печелившите. "ДСК Управление на активи" привлече в месеците между януари и март около 5 млн. лв. и с 218.732 млн. лв. отново е пред конкурентите си.

В портфейла на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са влезли около 11 млн. лв. през периода, а с акумулираните 163.871 млн. лв. запазва втората позиция. Тройката на най-богатите се допълва от "ОББ асет мениджмънт". Клиентите му са внесли допълнително в портфейла му още 11 млн. лв. и дружеството управлява 147.998 млн. лева.

"Елана фонд мениджмънт" е най-добре представилият се небанков фондмениджър, а неговите клиенти са му поверили  общо 69.337 млн. лв., които разчитат то да умножи.

Повечето от компаниите у нас предлагат управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти, търгувани както на българския, така и на световните капиталови пазари. По този начин, в съответствие с предварително сключен договор, всеки инвеститор може да избере професионално доверително управление на парите си. Разработват се и конкретни портфейли съгласно индивидуалните изисквания на клиента - видовете финансови активи, които предпочита, географско разположение, нивото на риск, което е съгласен да поеме, и други предпочитания.

Очакванията са така да се минимизират възможните рискове чрез диверсификация (разпределение) на средствата, като се открият инвестиционни възможности, за които съществува вероятност да се представят по-добре от пазара.

Управляващите дружества предпочитат да пазят конфиденциалност в този сегмент и не са много склонни да разкриват информация за тези договори. По тази причина е трудно да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

а също по другия, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент.

Промяната на пазара на управление на активи - понижаване на доходите от банкови депозити, не особено печелившата борсова търговия, и търсенето на алтернативи, подкрепи тенденцията от последните месеци - ръст на обема на паричните средства, които се поверяват на дружествата. Портфейлът на лидера по показателя - "Ди Ви асет мениджмънт", е "набъбнал" с над 2 млн. и в края на март активите в него са за 208.632 млн. лева. Фирмата отново е единствената, която успя да прескочи границата от 200 млн. лева. "Елана фонд мениджмънт" и "Карол капитал мениджмънт" го следват най-отблизо през първото тримесечие.

По показателя

средни активи на клиент под доверително управление

картинката е още по-скрита. Малко са дружествата, които разкриват такива детайлни данни. "Ди Ви асет мениджмънт" отново е начело в подреждането, а средният размер на парите на един негов клиент е нараснал до 29.805 млн. лева. След него са "Астра асет мениджмънт" и "ПФБК асет мениджмънт".

След като повече инвеститори насочват вниманието си към колективните схеми, то и при управляващите дружества се отбелязва активност в посока да отговорят на интереса на клиентите си към нови алтернативи. Организирането на нови договорни фондове ще засили конкуренцията в сектора за управление на активи и ще внесе съответно промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

в следващите месеци. Очевиден е фактът, че номинираните в Топ 10 засилват влиянието си в сектора. Те управляват вече 86 фонда от общо 112, организирани от 27-те лицензирани фондмениджъри.

"ДСК Управление на активи" вече еднолично е на челната позиция с 11 схеми. "Конкорд асет мениджмънт" го следва с десет фонда, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" - с девет. Със седем схеми е "Елана фонд мениджмънт". 

Шестте банкови управляващи дружества остават фактор в сектора за управление на активи с организираните от тях 33 взаимни фонда, които дават възможности за инвестиране.

Обемът на активите на управляващите дружества вече не се влияе така съществено от разместванията по показателя

брой на индивидуалните клиенти.

Те отразяват по-скоро желанията за оптимизиране на индивидуалните портфейли и „обиране на каймака“ от хитови алтернативи. Всяка от компаниите вече си има свой кръг от клиенти, а тенденцията от последните месеци за вливане на инвеститори се засилва, но пък сумите, които те „носят“ със себе си, все още не са толкова големи.

"ПФБК асет мениджмънт" обслужва 14 хил. души в петте си фонда. Дейността на "ДСК Управление на активи" се разширява и се отбелязва всяко следващо тримесечие скъсяване на дистанцията с лидера, като в края на март има също 14 000 клиенти. И  "Райфайзен асет мениджмънт (България)" предлага услугите си на повече инвеститори, които в края на първото тримесечие са вече 6515 души.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" е едно от първите управляващи дружества в България, създадено през 2002 година. Предлага шест взаимни фонда и едно инвестиционно дружество, които покриват различни инвестиционни стратегии, както и управление на индивидуални портфейли.

В последните 15 години управляващото дружество традиционно поддържа пазарна позиция в Топ 5 на сектора за управление на активи, а също така оглавява класацията на в. "БАНКЕРЪ" за фондмениджъри в България за 2016 г. и преди това от 2006 до 2009-а. Изпълнителен директор на компанията е Мартин Николов, който е и член на съвета на директорите на "Елана Финансов холдинг" АД. Той е част от екипа на групата "Елана" от нейното създаване, а до 2006 г. е ръководил инвестиционния посредник "Елана Трейдинг" АД. Мартин Николов е и член на съвета на директорите на дружеството, в който участват също Ивайло Пенев и Малина Маринова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във