Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Фондовете опънаха нервите на инвеститорите

Само два от българските договорни фондове, които са организирани от банкови управляващи дружества - "Тексим Комодити Стратеджи" и "Тексим България",  отчитат  печалба от началото на 2018-а. Добре направените изчисления и анализи им позволиха да върнат с лихвата  парите, които им бяха поверени за управление. Всички останали обаче завършиха първото тримесечие на загуба, като в тази група са колективни схеми с вложения в различни типове финансови инструменти от капиталовия пазар - в акции, в облигации, на паричните пазари. Вследствие от това е намаляла и нетната стойност на активите им, показа проучване на в. "БАНКЕРЪ". Всички тези схеми подхождат внимателно към управлението на парите на своите клиенти, в резултат на което не притежават високорискови инвестиции в портфейлите си. Но някои от вложенията им на външните пазари и ниската ликвидност на българския капиталов пазар не им позволи да изпълнят заложеното в бизнес плановете им.

По-голямата част от паричните средства на тези договорни фондове е инвестирана в акции. Тъй като тези активи са с висока степен на риск,  той се прехвърля и върху колективните схеми с вложения в акции. По този начин, както могат да се променят цените на книжата, така може съществено да се променя и стойността на дяловете на фондове. В случай на успешни операции на мениджърите или благоприятна пазарна ситуация доходността може да достигне и двуцифрени проценти. Но - при общ спад на пазара, е възможно стойността на дяловете да падне и да се стигне до значителни загуби.

Договорните или взаимните фондове са алтернатива за инвестиране на налични пари, подходящи за хора, които нямат необходимите знания, възможности и време сами да управляват професионално спестяванията си. Българите обаче все още трудно се ориентират, когато става дума за инвестиции. А страхът и ниската финансова култура ги спират да са по-активни на капиталовия пазар. Но има и още нещо, което е важно в случая. Домакинствата и фирмите не влагат в алтернативни инструменти, защото нямат свободни средства, с които да се разделят.

Въпреки това колективните инвестиционни схеми вече привличат вниманието, макар и бавно. Като цяло пазарът за управление на активи през миналата година  растеше - и като брой на колективните инвестиционни схеми, и като обем на акумулираните парични средства. През първото тримесечие на 2018-а обаче сме свидетели и на обратния процес.

Седем управляващи дружества, които са част от една или друга от банковите групи у нас, са организирали общо 38 колективни схеми (при общо 118 лицензирани у нас). Освен това през февруари тази година управляващото дружество на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" добави в портфейла си още един нов взаимен фонд. Не бива да пропускаме и факта, че тези схеми се възползват и от широката клонова мрежа на компаниите майки, които печелят от спестовността на българите, като им предлагат различни  комбинирани банкови продукти.

В резултат на "обръщането на пазара" през първите три месеца от портфейлите на банковите колективни схеми изтекоха над 18 млн. лева. Сумата, която те управляват в края на март, вече е 676.35 млн. лева. А това е над половината от всички привлечени пари в сектора за управление на активи.

На този фон най-ниска възвръщаемост на клиентите си е донесъл фондът на ОББ - "Глобал Детски фонд". Той отчита загуба от 9.4 на сто. Това е първата по рода си схема, инвестираща предимно в акции на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и/или услуги, свързани с отглеждането и грижата за децата. Фондът е на пазара от март 2016 г., като от началото на публичното предлагане на негови дялове той се отчита все със загуба.

Най-близо до него е "ОББ Патримониум Земя" (-7.66%). Той е единствен по рода си, насочен към инвестиция предимно в акции на български компании, инвестиращи в земеделска земя, както и в глобални компании от аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост в световен мащаб.

Не могат да са доволни и клиентите на "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", който е на загуба от 6.29 на сто. Той е с активи за над 9 млн. лв. и предлага достъп до австрийския фонд Raiffeisen Global Equities, чиято експозиция е изцяло насочена към световните пазари на акции.

Макар и на загуба, няколко от фондовете запазват шансове да обърнат негативния тренд. На това могат да се надяват клиентите на "ОББ Европари" (-0.10%), "ОББ Платинум Облигации" (-0.15%), "ДСК Евро Актив" (-0.25%) и "ДСК Стандарт" (-0.25%). Тъй като загубата им е малка, имат шанса да преминат в групата на печелившите схеми до края на 2018-а.

Изборът между двата финансови продукта, които си съперничат за парите на инвеститорите - банков депозит и договорен фонд, естествено, ще бъде в полза на алтернативата, която им осигури по-висока доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във