Банкеръ Daily

Класация

Фондовете опитват да завладеят сърцата на инвеститорите


УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО - 2019

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре представящите  се  "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "ОББ асет мениджмънт" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2018 година.

В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през 2019 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 октомври 2018 до 30 септември 2019 година.


 

Пазарът за управление на активи у нас продължава да расте, показва проучването  на "БАНКЕРЪ". А фондмениджърите отчетоха около 12.96% ръст на паричните средства, които са вложени в българските инвестиционни фондове в края на септември. Така за десето поредно тримесечие нетната стойност на активите на фондмениджърите в портфейлите им надскача сумата от 1 млрд. лева. Падащите банкови лихви обаче откриват възможности за още "по-светло бъдеще" на сектора. Но това ще се случи, ако договорните фондове  успеят да привлекат още някаква част от парите на недоволните българи.

Едно от основните правила при  инвестирането  е то да е съобразено с нивото на риска, което всеки може да поемете. Така че препоръчително е да се харчи  по-малко, отколкото печелите, и  да се инвестира  в добре диверсифициран портфейл.

Раздвижване по отношение  на обема на активите, на броя на клиентите и на преобразувани колективни схеми имаше и през изминалите дванадесет месеца при повечето от фирмите от бранша. Прогнозите са,че продължаващото понижение на лихвите по банковите депозити може да провокира преливането на пари от влоговете към фондовете като  алтернатива за спестяване.

Изчисленията показват, че точки по критериите, които използваме за формиране на класацията ни, са получили 18 от управляващите дружества, които имат лиценз от Комисията за финансов надзор, а и представиха данни за дейността си. Но само 13 от тези компании (съгласно правилата) участваха  в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Три от тези фирми - "Елана фонд мениджмънт", "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест", спечелиха място в Топ 10 и по петте показателя, което, съвсем естествено, ги постави в първата половина на списъка на най-добрите за периода между октомври 2018 г. и септември 2019-а. Но те  са били сред номинираните и през всяко едно от  тримесечията на миналата и през тази година.

И десетте номинирани дружества от класацията през 2018 г. запазват местата си и в тазгодишното подреждане, макар и с някои вътрешни размествания. Промяна има и в челната тройка. "ОББ асет мениджмънт" с петте си номинации и със спечелените 42 точки (от възможните 50) отново заслужи признанието за

"Управляващо дружество на 2019 година"

Компанията от банковата група "ОББ" запази отличието, което спечели в класацията за миналата година и оглави подреждането без проблем. "Елана фонд мениджмънт" (също с пет номинации), но с 31 точки, отново е на второто място.

"ДСК Управление на активи" също запази мястото си на почетната стълбица, но този път  споделя третата позиция с "Компас Инвест" - и двете с по 26 пункта. "Компас Инвест" взе точки и по петте критерия на класацията, и естествено направи най-големия скок нагоре. Преди година компанията заемаше шестата позиция.

И през изминалите дванадесет месеца банковите фондмениджъри потвърдиха силното си представяне в сектора за управление на активи, а три от тях запазиха местата си във финалния Топ 10. "ОББ асет мениджмънт", "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ДСК Управление на активи" отново са дружествата с най-големи активи. Това е напълно логично,  като се отчете и фактът, че те имат и много договорни фондове, които управляват. От друга страна, те принадлежат към банкови групи, което им дава достъп до по-широка клиентска база. По този начин, в зависимост от пазарната конюнктура  могат  да се преливат парични средства от депозити в колективни схеми, и обратно - без те да изтичат извън групата. Но клиентите им да могат да се възползват от всички моментни "хитови" възможности за инвестиции.

 

В края на септември тази година българските колективни схеми са управлявали общо 1.639 млрд. лв., а активите им са нараснали с около 188 млн. спрямо резултата им преди година. Добрата новина за инвеститорите е, че почти всички компании са акумулирали повече средства в портфейлите си. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

не отбелязваме промени - най-големите и влиятелни управляващи дружества от 2018-а пазят позициите си в листата на номинираните. А трима  банкови фондмениджъри отново са окупирали челните три места и са с активи по над двеста милиона лева. Добрата новина за сектора е, че следващите три дружества - "Конкорд асет мениджммънт", "Реал Финанс асет мениджмънт" и "Елана фонд мениджмънт", са прескочили кота 100 млн. лв.  за привлечените  парични средства.

Най-усърдни са били експертите от "ОББ асет мениджмънт", които са добавили в портфейла на дружеството си над 54 млн. лв., и с 252.83 млн. лв. то изпревари конкурентите си.

В портфейла на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са акумулирани допълнително над 11 млн. лв. парични средства през този период. А с акумулираните 208.34 млн. лв. дружеството си подсигури втората позиция. С 208 млн. лв. "ДСК Управление на активи" запази мястото си на почетната стълбица.  

"Елана асет мениджмънт" отново е най-добре представилият се небанков фондмениджър. Привлякъл е  около 7 млн. лв. и  управлява общо 106.26 млн. лева.

Някои от инвеститорите предпочитат индивидуален подход към тях и към парите им, който да е съобразен с изискванията им за риск, ликвидност, валута и т.н. Това пък отвори възможност за фондмениджърите  да разработват специални схеми за вложения за някои от клиентите си, които търсят подобна услуга. В крайна сметка целта на предлагания индивидуален портфейл или доверително управление е да осигури по-висока печалба, за разлика от стандартните банкови или небанкови инвестиционни продукти.

Тази финансова услуга предполага и по-специалните отношения с тези клиенти, а заради клаузата за конфиденциалност кара управляващите дружества да не са много склонни да разкриват информация за тези свои проекти. По тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия критерий, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Първите три компании в таблицата ни остават сред най-предпочитаните за този тип услуги, както бе и във всички тримесечни класации на "БАНКЕРЪ" през изминалата една година. Това естествено се случва и заради принадлежността им  към големи финансови групи.

"Ти Би Ай асет мениджмънт" остава лидерът по този показател, а в портфейла му са акумулирани още около 66 млн. лв. и в края на септември управлява активи за 292.10 млн. лева. Фирмата е единствената, която успя да прескочи границата от 200 млн. лв. по този показател. Доверителната схема за инвестиране на "Карол капитал мениджмънт" също е била сред най-търсените през периода, като привлечените в нея средства са 43.77 млн. лева. Мястото си в тройката в сегмента на доверителното управление запазва и "Елана фонд мениджмънт". Дружеството е увеличило обема на привлечените средства, а неговите клиенти са му доверили 30.70 млн. лева.

Изчислението на

средните активи на клиент под доверително управление

внесе малки размествания по този показател през периода. И в това посреждане "Ти Би Ай асет мениджмънт" води убедително, а средният размер на парите на един клиент, които дружеството умножава, леко се увеличава. След него се нареждат "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест".

Инвестирането в договорни фондове в България бавно засилва позициите си като алтернатива за парите на българите. А популярност му създават добрата възвръщаемост от вложението, ниските разходи и прозрачността на управление.

В същото време и фондмениджърите продължават да търсят (а и да проправят) пътя към потенциалните си клиенти. Освен че са отворени към "търсенията" на инвеститорите, някои от тях се опитват да съберат интереса в сектора за управление на активи, като предлагат и нови договорни фондове през последните дванадесет месеца. От друга страна, пазарните сътресения пък принудиха някои от управляващите дружества за затворят някои свои колективни схеми. Това обаче не внесе кой знае какви промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

В крайна сметка номинираните в Топ 10 запазват влиянието си в сектора. Те управляват 83 фонда от общо 129-те, организирани от лицензираните 31 фондмениджъри. "Експат асет мениджмънт" вече има в портфейла си 15 схеми. "ДСК Управление на активи" го следва с 12 схеми, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" - с девет фонда.  След преобразуването на три от своите колективни схеми "Конкорд асет мениджмънт" вече има седем фонда,  колкото са и в портфейла на "Елана фонд мениджър" и  на "Компас Инвест".

Безспорно седемте банкови управляващи дружества са важен фактор в сектора, след като контролират над една трета от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (39 броя).

Привличането и запазването на клиентите безспорно е най-важното за всеки бизнес. От друга страна, инвеститорите  неуморно търсят нови възможности за печалба. Но в последните години тези желания не влияят така видимо върху състоянието на показателя

брой на индивидуалните клиенти

а и така съществено върху дейността и обема на акумулираните активи на управляващите дружества. Фондмениджърите са наясно със своята стратегия, клиентите вече са достатъчно информирани и не бързат при всеки слух в сектора да изтеглят и да разместват парите си. Доходността на договорните фондове се осигурява от структурирането на различни по риск портфейли, а стремежът е по този начин  да  отразят желанията за оптимизиране на приходите, както и да  привлекат  нови клиенти. Колективните схеми все още не могат да се „вместят“ в интереса на българите, за които основна възможност за инвестиция, въпреки при ниските лихви, си остават депозитите. Така че именно тук анализаторите виждат потенциал  за ръст в сектора за управление на активи. Успехът е заложен в рекламата и в умението за привличане на парите на домакинствата и фирмите, които сега са "заложени" в банките.

"ОББ асет мениджмънт" уверено е начело с привлечените 25 931 клиенти. "ДСК Управление на активи" е едно от дружествата с най-сериозно разрастване и предлага услугите си на 17 100 души. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" също отбелязва поредно увеличение на броя на клиентите си, които в края на септември вече са 15 803. От възможностите за инвестиции в "ПФБК асет мениджмънт" се ползват 14 хил. души в петте й фонда.

 


ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ОББ асет мениджмънт" АД притежава лиценз за управляващо дружество от 2004 година. В портфейла му има девет колективни инвестиционни схеми. Със своите активи за 253 млн. лв. компанията е най-голямото управляващо дружество у нас. Тя е лидер и по показателя „най-много привлечени клиенти“.

От юни 2017 г. фондмениджърът  е част от "KBC Груп България", в която влизат ОББ, ДЗИ, "ОББ Интерлийз", "ОББ Факторинг", "ОББ Застрахователен брокер", "ОББ Метлайф ЖЗД". Акционери във фонд мениджъра са  Обединена българска банка, притежаваща 90.86% от капитала, и KBC BANK - Белгия, с дял от 9.14% от капитала.

През 2016-а отличието в класацията на в. "БАНКЕРЪ" за мениджър на най-добро управляващо дружество отиде при Катина Пейчева, която е изпълнителен директор на "ОББ асет мениджмънт" АД от юли 2007 година. През 2018-а компанията отново спечели отличието „Най-добро управляващо дружество“ за годината.


Facebook logo
Бъдете с нас и във