Банкеръ Daily

Пари и пазари

Фондовете опитват да се "впишат" в плановете на българите

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Октомври - декември 2019

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре изявилите се в съответния период   "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "ОББ асет мениджмънт" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2019 година.

В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през четвъртото тримесечие на 2019 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 октомври до 31 декември 2019 година.

 

И през четвъртото тримесеие на миналата година пазарът за управление на активи у нас расте, сочи  проучването  на "БАНКЕРЪ". Изчисленията показват, че фондмениджърите са привлекли нови клиенти и с 1.71% повече паричните средства в българските инвестиционни фондове в края на декември. Така за единадесето поредно тримесечие нетната стойност на активите в портфейлите на управляващите дружества надскача сумата от 1 млрд. лева.

Прогнозите за "по-светло бъдеще на сектора" са свързани с продължаващото понижение на лихвите по банковите влогове, което да провокира преливането на пари от депозитите към фондовете като алтернатива за по-изгодно спестяване.

Точки по критериите, които използваме за изготвяне на класацията ни, са получили 17 от управляващите дружества, които имат лиценз от Комисията за финансов надзор, а  представиха  и данни за дейността си. Но само 14 от тези фирми (съгласно правилата) участваха  в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Три от тези компании - "Елана фонд мениджмънт", "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест", спечелиха точки и по петте показателя, което пък ги постави в първата половина на списъка на най-добрите за периода между октомври и декември 2019-а. Но това не е изненада -те  са били сред номинираните през всяко от  тримесечията през миналата година.

Девет от номинираните  дружества от класацията през третото тримесечие на 2019-а запазват местата си в подреждането в последната четвърт на годината, естествено с някои вътрешни размествания. Капман асет мениджмънт излезе от Топ 10, а мястото му беше заето от Астра асет мениджмънт. Не настъпи промяна в челната тройка. "ОББ асет мениджмънт" с петте си номинации и със спечелените 42 точки (от възможните 50) отново заслужи признанието за

"най-добро управляващо дружество"

и през четвъртото тримесечие. Компанията от банковата група "ОББ" запази отличието и оглави подреждането без проблем. "Елана фонд мениджмънт" (също с пет номинации), но с 31 точки, е на второто място. И "Компас Инвест" взе точки и по петте критерия на класацията, и естествено остана на почетната стълбица.

"ДСК Управление на активи" следва отблизо челната тройка.

И през четвъртото тримесечие банковите фондмениджъри се представиха силно в сектора за управление на активи, а три от тях запазиха местата си във финалния Топ 10. "ОББ асет мениджмънт", "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ДСК Управление на активи" отново са дружествата с най-големи активи. Освен че те имат много договорни фондове, които управляват, те принадлежат към банкови групи, което им дава достъп до по-широка клиентска база. А по този начин, в зависимост от пазарната конюнктура, могат  да се преливат парични средства от депозити в банката майка в колективни схеми за  договорните фондове, и обратно, и така - без те да изтичат извън групата.

В края на декември миналата година българските колективни схеми са управлявали общо 1.668 млрд. лв., като активите им са нараснали с около 18 млн. спрямо септември 2019-а. А добрата новина е, че почти всички компании са успели да акумулират повече средства в портфейлите си. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

няма промени - най-големите и влиятелни управляващи дружества от периода юли-септември пазят позициите си в листата на номинираните. А трима  банкови фондмениджъри отново са на челните три места и то с активи  по над двеста милиона лева. Другата добра новина за сектора е, че следващите три дружества - "Конкорд асет мениджммънт", "Реал Финанс асет мениджмънт" и "Елана фонд мениджмънт", са прескочили кота 100 млн. лв. за привлечените  парични средства.

Усърдието на експертите на "ОББ асет мениджмънт" е добавило над 20 млн. лв., и с 273.58 млн. лв. в портфейла си и то изпревари конкурентите си.

В договорните фондове на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са акумулирани допълнително над 7 млн. лв. парични средства през периода и с общо 215.84 млн. лв. дружеството си подсигури втората позиция. С над 205 млн. лв. "ДСК Управление на активи" запази мястото си на почетната стълбица.  

"Реал финанс асет мениджмънт" е най-добре представилият се небанков фондмениджър. Привлякъл е  около 22 млн. лв. и вече управлява общо 137.47 млн. лева.

Не са малко инвеститорите, които предпочитат „по-личен“ подход към тях и към парите им, който да е съобразен с изискванията им за риск, ликвидност, валута и т.н. Това пък подтикна фондмениджърите да разработват специални схеми за вложения за някои от клиентите си, които търсят подобна услуга.

Клаузата за конфиденциалност и по-специалните отношения кара управляващите дружества да не са много склонни да разкриват информация за тези проекти. Именно по тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия критерий, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Първите три компании в таблицата отново са сред най-предпочитаните за този тип услуги, както бе и във всички тримесечни класации на "БАНКЕРЪ" през изминалата година.

"Ти Би Ай асет мениджмънт" е лидерът по този показател, като в края на декември управлява активи за 292.39 млн. лева. И е единствената фирма, която прескочи границата от 200 млн. лв. по този показател. Доверителната схема за инвестиране на "Карол капитал мениджмънт" също е сред най-търсените през периода, като привлечените в нея средства са 42.46 млн. лева. Мястото си в тройката в сегмента на доверителното управление запазва и "Елана фонд мениджмънт", като неговите клиенти са му доверили 30.49 млн. лева.

Изчислението на

средните активи на клиент под доверително управление

не внесе промени по този показател през периода. И в това подреждане "Ти Би Ай асет мениджмънт" води убедително, а средният размер на парите на един клиент, които дружеството умножава, леко се увеличава. След него се нареждат "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест", при които също има ръст.

Поредно тримесечие показва, че инвестирането в договорни фондове в България бавно засилва позициите си като алтернатива за парите на българите.

Причината за това е, че фондмениджърите продължават да търсят по-пряк път към потенциалните си клиенти – с нови фондове или с повече реклама. В същото време българите станаха по-пресметливи и търсят възможности за инвестиции и извън банковия депозит.

Но, не бива да пропускаме  и факта, че пазарните сътресения принудиха две от управляващите дружества да затворят свои колективни схеми. Това обаче не внесе кой знае какви промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

Номинираните в Топ 10 са познати имена, които запазват влиянието си в сектора. Те управляват 83 фонда от общо 129-те, организирани от лицензираните 31 фондмениджъри. "Експат асет мениджмънт" има в портфейла си 15 схеми. "ДСК Управление на активи" го следва с 12 схеми, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" - с девет фонда. След тях са "Конкорд асет мениджмънт", "Елана фонд мениджър" и  "Компас Инвест" – с по седем колективни схеми.

Безспорно седемте банкови управляващи дружества са важен фактор в сектора, след като контролират над една трета от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (39 броя).

Освен привличането, е важно и запазването на клиентите. А както е известно, някои от инвеститорите неуморно търсят нови възможности за печалба. Но тъй като в последните години няма резки движения между алтернативните вложения,  не се забелязват и видими промени при показателя

брой на индивидуалните клиенти

Клиентите вече са достатъчно информирани и не са склонни при всеки слух в сектора да изтеглят и да разместват парите си. Доходността на договорните фондове се осигурява от структурирането на различни по риск портфейли, което позволява пресмятането на рисковете и печалбите.

Въпреки съживяването в сектора за управление на активи, колективните схеми все още не могат да се „впишат“ в инвестиционните планове на българите, за които основна възможност, въпреки ниските лихви, си остават депозитите. Успехът на  договорните фондове е заложен в рекламата и в умението за привличане на парите на домакинствата и фирмите, които сега са "заложени" в банките.

"ОББ асет мениджмънт" уверено е начело, като обслужва 28 394 клиенти. "ДСК Управление на активи" е едно от дружествата със сериозно разрастване и предлага услугите си на 17 250 души. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" също отбелязва поредно увеличение на броя на клиентите си, които в края на декември вече са 16 790. От възможностите за инвестиции в "ПФБК асет мениджмънт" пък са се ползвали 14 хил. души в петте фонда на дружеството.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ОББ асет мениджмънт" АД притежава лиценз за управляващо дружество от 2004 година. В портфейла му има девет колективни инвестиционни схеми. Със своите активи за 253 млн. лв. компанията е най-голямото управляващо дружество у нас. Тя е лидер и по показателя „най-много привлечени клиенти“.

От юни 2017 г. фондмениджърът  е част от "KBC Груп България", в която влизат ОББ, ДЗИ, "ОББ Интерлийз", "ОББ Факторинг", "ОББ Застрахователен брокер", "ОББ Метлайф ЖЗД". Акционери във фонд мениджъра са  Обединена българска банка, притежаваща 90.86% от капитала, и KBC BANK - Белгия, с дял от 9.14% от капитала.

През 2016-а отличието в класацията на в. "БАНКЕРЪ" за мениджър на най-добро управляващо дружество отиде при Катина Пейчева, която е изпълнителен директор на "ОББ асет мениджмънт" АД от юли 2007 година. През 2018 и 2019-а компанията отново спечели отличието „Най-добро управляващо дружество“ за годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във