Банкеръ Daily

класация

Фондовата борса ускори оборотите

Маню Моравенов - изпълнителен директор на БФБ, и Росен Даскалов - създател и мажоритарен собственик на "Син Карс Индъстри", дадоха началото на борсовата търговия.

 


"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК"

Април - юни 2021 г.

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база отличава най-добре представилите се през годината дружества от двата сектора. "Елана Трейдинг" оглави подреждането като най-добър инвестиционен посредник у нас за 2020 година. 

"Карол" пък застана начело в класацията за първото тримесечие на тази година. 

Сега  публикуваме   поредната годишна класация за пазарното представяне на дружествата - инвестиционни посредници през второто тримесечие на 2021 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от "БФБ-София" АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 април 2021  до 30 юни същата година.


 

И през второто тримесечие на 2021 г. оставаме под натиска на ковид пандемията. Не е ясно кога икономиката и животът ни ще се върнат на нивата от преди шестнадесет месеца. 

Загрижени около битието, пренастройваме навиците си за пазаруване и мислите си за инвестиции. Но някои от българите все пак остават верни на своята страст и  припознават "Българска фондова борса" АД като място за печалба. 

Пазарът на инвестиционното посредничество у нас обаче има основание и за добра равносметка. Повиши се оборотът през второто тримесечие, изтъргувани са много повече ценни книжа, макар че са сключени по-малко сделки на "Българска фондова борса" АД спрямо първата четвърт на тази година. 

Депозитът, въпреки ниските лихви, обаче продължава да охлажда страстите около алтернативните инвестиции.

Индексите на БФБ приключиха второто тримесечие с повишение. С най-голям ръст се отличи SOFIX, който добави 11.03% към стойността си спрямо края на март. Индексът на "сините чипове" вече стабилно стои над кота 550 пункта. Двуцифрено повишение има при показателя BGTR30, който добави 10.07  процента. 

Несигурността около развитието на Ковид пандемията обаче не спира плановете на компаниите. 

И през второто тримесечие няколко нови емисии от акции и облигации бяха предложиха на борсовите играчи на "БФБ-София". Облигациите на бившия приватизационен фонд "Север холдинг“ АД, на "Блек сий стар" АД - Пловдив и на "Български фонд за вземания" АДСИЦ вече се търгуват на "БФБ-София". Ново публично дружество - "Варвара термал вилидж" АДСИЦ, бе регистрирано за търговия. То е специализирано в инвестиции в недвдижими имоти. Така че инвеститорите могат да избират в момента измежду 89 емисии акции и 76 на облигации, както и дялове от борсово търгувани фондове. Има и ДЦК.

В края на полугодието на БФБ има компания, която е с милиардна пазарна капитализация. Борсовите играчи оцениха "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД на 1 175 460 000 лева. 

Близо три пъти бяха презаписани акциите на компанията за електромобили - "Син Карс Индъстри" АД. Това е второто успешно IPO на пазарa за растеж на малки и средни компании beam на "Българска фондова борса". Производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили ще използва парите за изграждане на роботизирана линия за производство на шасита и компоненти в Русе, закупуване на машини за производство, назначаване на допълнителен брой служители и производството на малка серия тестови автомобили за реализиране на пазара.

През второто тримесечие на тази година няма съществени промени в подреждането на инвестиционните посредници в сравнение с крайното класиране на в. "БАНКЕРЪ" от първата четвърт на 2021-а. Четири от тези дружества успяха да вземат точки по всички показатели, което пък ги изведе и на челните места в класацията. 

Иначе четиринадесет от инвестиционните посредници взеха точки по отделните критерии, а само девет от тях получиха възможността (съгласно правилата) да участват в разпределението на местата в крайното класиране.

Изчисленията на предоставените данни внесоха леки вътрешни размествания в подреждането спрямо първото тримесечие. На върха виждаме нова рокада. Този път от "Елана Трейдинг" са първи в класацията. Логично след равномерно представяне и спечелени номинации по всички критерии (и едно първо място) на класацията. А събраните 37 точки (от 40 максимално възможни) направиха дружеството

"Най-добър инвестиционен посредник"

 на второто тримесечие. "Карол", макар и също с четири номинации, трябваше да отстъпи едно място надолу и е втори с 36 точки. В тройката се завръща "Първа ФБК", която прави и най-висок скок в подреждането. В края на март дружеството бе на осма позиция, но с четири номинации и 29 пункта в края на юни вече е на третото място.

В периода между април и юни три банки - "Тексимбанк", "Уникредит Булбанк" и ОББ, спечелиха точки по отделните критери, но те не им достигнаха, за да влязат сред номинираните в крайното класиране.

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

МЯСТО     ДРУЖЕСТВО                                                            ТОЧКИ

1.               "Елана Трейдинг" АД                                                  37

2.               "Карол" АД                                                                    36

3.               "Първа ФБК" ООД                                                       29

4.               "БенчМарк Финанс" АД                                             19

                  "Капман" АД                                                                19

6.               "Евро-Финанс" ЕАД                                                    17

7.               "София Интернешънъл Секюритиз" АД                 14

                  "Реал Финанс" АД                                                       14

9.               "АБВ Инвестиции" ЕООД                                             8

Забележка: Максималният брой точки е 40.

 

Инвестиционната активност бе много по-висока и БФБ се включи в лудешкия ритъм на световните борси, донякъде предизвикан и от мерките срещу пандемията. В тази ситуация показателят

оборот на "БФБ-София"

отмери силното нарастване. Общият оборот през второто тримесечие вече е в размер на 264.82 млн. лева при 157.69 млн. лева в края на март. А това се случва при по-малък сключени сделки между април и юни. Представянето на всеки от брокерите бе различно - някои увеличиха оборота, при други той малко намаля. 

Единствено "Уникредит Булбанк" от банковите инвестиционни посредници успя да се вмести сред номинираните по този показател.

А за да попаднеш в Топ 10, този път беше необходим оборот от над 10 млн. лева. Отново има промяна в челото. Лидер е  "Елана Трейдинг" със сделки за 63.83 млн. лева при изтъргувани над 19 млн. броя ценни книжа. "Карол" отстъпи на втората позиция. Неговите брокери са сключили договори за 51.66 млн. лева. "Първа ФБК" е най-близо до тях с 34.82 млн. лева.  

Небанковите инвестиционни посредници отново се представят силно и по показателя

сключени сделки на "БФБ-София"

Шест от дружествата "блестят" със сключени по над 1000 контракта за периода. Числата обаче показват,  че през второто тримесечие са подписани малко по-малко договори за покупко-продажби спрямо първата четвърт на тази година - 34 006 броя при 34 124 в края на март. Но пък са изтъргувани внушителен брой книжа - над 277 млн. срещу 40 млн. през първото тримесечие.

"Карол" отново е лидер по този показател. По сметките на неговите брокери са записани 14 571 сделки през периода и изтъргувани близо 17 млн. броя ценни книжа. "Елана Трейдинг" го следва с 8548 покупко-продажби, а "БенчМарк Финанс" е трети с 3111 договора. 

В Топ 10 на инвестиционните посредници по брой контракти през периода са и два от регионалните брокери. Брокерите на пловдивския "Юг Маркет" са сключили 1165 сделки, а тези на варненския "Реал Финанс" имат записани 652 договора.

"Обединена българска банка" е едиствената сред брокерите с най-много сделки за второто тримесечие с 483 контракта.  

Фирмите не се отказват от възможностите, които фондовата борса дава, за да финансират бизнеса си с емисии от нови акции и облигации. Седем от инвестиционните посредници са имали работа по подготвката на проспекти за различен тип ценни книжа през второто тримесечие. От "София Интернешънъл Секюритиз" са били най-ангажирани през периода. От дружеството съобщават, че са работили по четири проекта и това ги постави начело в подреждането по показателя

брой емисии на акции и облигации

"Елана Трейдинг" се подготвили проспектите на три фирми, а от "Първа ФБК" - на две дружества. "Реал Финанс", "Тексимбанк", "Карол" и "Евро-Финанс" са били ангажирани с по един проект. Между април и юни няколко от инвестиционните посредници у нас са продължили и процедурите по обратно изкупуване на акции в полза на различни компании. Други пък са маркет-мейкъри по някои емисии*.

Няколкото частни платформи за онлайн търговия на фондовата борса, които създадоха някои от инвестиционните посредници, продължават да разширяват своята дейност и по този канал. Те са атрактивни с добрите условия, които предлагат на клиентите за сключване на сделки, показва проучването на в. "БАНКЕРЪ". Няма публични данни за всички алтернативни web базирани системи, а това прави подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София

е донякъде условно. Картината за търговията на този пазар се оформя от данните от няколко платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"). Първата платформа вече има 7433 клиенти, през втората са търгували 3887 човека, а третата се ползва от 2743 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 583 клиенти. Общо 377 инвеститори са играли на БФБ през EFOCS. Данните от "София Интернешънъл Секюритиз" показват участие на 50 клиенти, а при "Първа ФБК" - на 37 абонати.

Класирането по показателя "електронна търговия на БФБ-София“ е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. 

Изчисленията ни показват, че в края на юни "Карол" е на първо място в подреждането по този показател. Дружеството е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и е с най-висок оборот. "Елана Трейдинг" пък е с най-много клиенти. 

Перспективи

От началото на юли българите вече могат да инвестират директно в акции на известни международни компании чрез новия пазар на "Българска фондова борса" АД – BSE International. На него се търгуват акции на близо 100 топ световни компании като Apple, Microsoft, Facebook и други. 

 

Маркет-мейкър е борсов член (инвестиционен посредник или банка), който се е задължил да обезпечава минимална ликвидност посредством поддържане на котировки за определени емисии финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ, с изключение на емисии права. Дейността като маркет-мейкър се осъществява въз основа на писмен договор с фондовата борса. 

 


ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Трейдинг" е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 30 години заема водеща позиция в търговията на финансовите пазари и инвестиционно банкиране, и е част от една от най-старите български финансови институции - "ЕЛАНА Финансов холдинг". Инвестиционният посредник предлага три платформи за електронна търговия на всички пазари: ELANA BG Trader (за "БФБ-София"), FOREX359 (за валутна търговия), ELANA Global Trader (с най-голямото разнообразие от инструменти на над 30 борси в света и на Forex). Анализите на компанията се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor’s Capital IQ, FactSet и други водещи международни информационни компании.  "ЕЛАНА Трейдинг" е ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г. насам, а е част и от брокерска мрежа в 123 страни. Дружеството е дългогодишен партньор на европейската Saxo Bank за България при предлагане на търговия на световните финансови пазари. "ЕЛАНА Трейдинг" се представлява от председателя на съвета на директорите Радослава Масларска и от изпълнителния директор Момчил Тиков.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във