Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФОНДОВАТА БОРСА СЪКРАЩАВА ДИРЕКЦИИТЕ

Още на първото си заседание, Съветът на директорите на фондовата борса се зае с похвалната инициатива да съкрати разходите на институцията, така че да работи без загуба дори и при сегашните, скромни обороти на тържището. Очаква се да се пести преди всичко от работни заплати. Затова служителите на борсата ще намалеят с двама - от 23 на 21 души, заяви за в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на БФБ Георги Драйчев. Засега евентуално увеличение на приходите зависи само от активността на търговията, а оттам и от таксите. Съкращава се с един и броя на отделите, като те остават три. С течение на времето нещата са се разводнили, отбеляза Драйчев. Не е нормално на 20 служители да има петима началници. Неговата идея е да се съкрати командната система, така че директно пред изпълнителния директор да отговаря с един човек по-малко.Може би най-важната дирекция вече ще се нарича Търговска система и развой, като за нейн ръководител ще бъде назначен Васил Големански. Тя ще следи борсовите сесии и ще взема решения за временно спиране на търговията по дадена позиция, вследствие на например изтекла информация, която може да повлияе на инвеститорите. Освен това към тази дирекция преминава и отделът за високи технологии, чиято задача през следващите месеци вероятно ще е да осигури безпрепятствената борсова търговия с компенсаторки. Заместник на Големански в дирекцията ще бъде досегашният шеф на Търговия и надзор Маню Моравенов. Дирекция Външни отношения ще се занимава с анализи и връзки с обществеността, и ще се оглави от Пантелей Карасимеонов. Той ще отговаря и за акционерите и емитентите на БФБ. Идеята на Георги Драйчев е да се създаде по-близък контакт с публичните дружества, за да се стимулират да пласират нови емисии ценни книжа на борсата. Това очевидно е единствения път за гарантиране на добри печалби за БФБ и нейните акционери, които са предимно инвестиционни посредници и банки. Третата дирекция, която ще се обособи след промените ще бъде Административно стопанска. Нейн ръководител ще е главната счетоводителка на борсата Виолета Крумова. Единственият служител на БФБ, който остава встрани от трите нови структури е юристката Калина Кръстева, която очевидно ще е човекът-отдел и ще се отчита директно на Драйчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във