Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФОНДОВАТА БОРСА ОТЧЕТЕ ПЪРВАТА СДЕЛКА С ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ

Първата сделка с ипотечни облигации, сключена на фондовата борса, беше регистрирана в сряда (24 октомври). На свободния пазар бяха продадени 50 от книжата на Българо-американска кредитна банка (БАКБ) по цена 1018 евро за една (при номинал от 1000 евро). Само преди 20 дни, на 4 октомври, БФБ даде зелена светлина за листването на първата в България емисия ипотечни облигации, но тогава Стоян Динчийски, прокурист на БАКБ, и Ивайло Ботев, мениджър Развитие в банката, смятаха, че е малко вероятно да се намери инвеститор, който да реши да продава. Основата на съмненията им бе фактът, че купувачите са предимно пенсионни фондове, които разчитат на гарантираната доходност, а не на краткосрочни спекулативни сделки с книжата. Ако се стигне до продажба, тя ще бъде на цена, по-висока от номинала, заяви Стоян Динчийски след общото събрание на облигационерите на банката, проведено на 4 октомври. Сред държателите на книжата е и инвестиционният посредник Елана. Смяташе се, че най-вероятно това дружество първо ще се възползва от възможността да търгува облигациите на свободния пазар. Посредник по сделката от 24 октомври обаче е Източни финанси, а това навежда на мисълта, че продавач на облигациите е Българско пенсионноосигурително дружество АД, което е клиент на тази финансова къща. Все още няма друга сделка с ипотечни облигации на борсата, но цената, по която вече е извършена продажбата, е добра и отразява натрупаните до момента на продажбата лихви по книжата с малка надбавка. Реализираната само около два месеца след плащането на книжата печалба от 1.8% е удовлетворителна доходност за инвеститорите. Тригодишната емисия на стойност 3.242 млн. евро е с годишна доходност от 7.75%, като плащането ще се извършва на всеки шест месеца. Първото ще стане на 1 февруари 2002 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във