Банкеръ Daily

класация

Фондмениджърите се възползват от ниските лихви

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО


Януари - март  2021

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре представящите  се  "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "Елана фонд мениджмънт" АД оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2020 година.

В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през първото тримесечие на 2021 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 януари до 31 март 2021 година.


 

Първото тримесечие на тази година остана под знака на третата вълна на пандемията от коронавирус със затваряне и отваряне на бизнеси, с опити за по-масова ваксинация. 

Цените на акциите по финдовите пазари растяха, като този път и "Българска фондова борса"  се включи в техния ритъм. Котировките на суровините също не стояха мирно. 

Гражданите и фирмите все още разчитат на банките като място за складиране на пари въпреки нулевите лихви, което обяснява и ръста на спестяванията в депозити.  

Конкуренцията между банките и управляващите дружества за (пре)разпределение на свободните пари продължава.

Това се вижда и от резултатите на фондмениджърите в края на март. Макар и все още в по-малък мащаб пазарът за управление на активи у нас продължава да привлича интереса на инвеститорите и да расте, показва проучването  на "БАНКЕРЪ". В резултат на това фондмениджърите обявиха над 154 млн. лева повече привлечените парични средства в българските инвестиционни фондове в края на март. И за поредно тримесечие нетната стойност на активите на управляващите дружества е над 1 млрд. лева. ПРед сектора има "още светли дни", но ако договорните фондове успеят да станат малко по-видими за спестовните българия.

През периода между януари и март тази година видяхме повишение на обема на активите, расте и  броят на клиентите, но и преобразуване  на портфейлите.  Приключи вливането на първия индексен фонд у нас - "Алфа SOFIX Индекс", в единствения в България борсово търгуван фонд, който също следва представянето на основния индекс - "Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF", от портфейла на фондмениджъра "Експат асет мениджмънт" ЕАД. Така "Алфа асет мениджмънт" вече няма договорни фондове в портфейла си.

Управляващото дружество KBC Asset Management NV - Белгия, действащо чрез клона са ви България - "Кей Би Си асет мениджмънт" НВ - клон КЧТ получи разрешение от КФН да организира договорния фонд "ОББ ЕкспертИйз", състоящ се от десет подфонда. 

А инвестиционният посредник "МК Брокерс" придоби 100% от акциите на управляващото дружество "Длтасток асет мениджмънт" и го преименува на "Смарт фънд сет мениджмънт" ЕАД.  

Точки по критериите, които използваме за формиране на класацията ни, са получили 17 от управляващите дружества, които имат лиценз от Комисията за финансов надзор, а и ни предоставиха данни за дейността си. В това число влизат и четири управляващи дружества, организирани от банки. Но само 12 от тези компании (съгласно правилата) участваха  в разпределението на призовите места в крайното подреждане. 

Две от тези дружества - "Елана фонд мениджмънт" и "Компас Инвест", спечелиха точки и по петте показателя, а това ги изпрати в челото на списъка на най-добрите за периода между януари и март 2021-а. Но те  са били сред номинираните и през всяко едно от  тримесечията на миналата година.

И десетте дружества в класацията пазят местата си от подреждането за 2020-а, но има и някои вътрешни размествания. Промяна има и в челната тройка. "ОББ асет мениджмънт" направи впечатляващ скок от осмото място в предишната класация и сега е в тройката.  Първият и вторият обаче отново са на върха.

С петте си номинации и със спечелените 33 точки (от възможните 50) "Елана фонд мениджмънт" е

"Управляващо дружество на първото тримесечие"

"Компас Инвест" също с точки и по петте критерия на класацията остава на второто място с 31 точки.

"ДСК Управление на активи" отстъпи мястото си на почетната стълбица на "ОББ асет мениджмънт" и сега и заема четвъртата позиция с 26 пункта. 

Банковите фондмениджъри пазят позициите си в сектора за управление на активи, а три от тях отново са във финалния  Топ 10. "ОББ асет мениджмънт", "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ДСК Управление на активи" отново са дружествата с най-големи активи. Това е напълно логично. Те имат и най-много договорни фондове, които управляват, и най-голяма клиентска база. Принадлежността им към банкови групи дава възможност на инвеститорите да разместват паричните си средства от депозити в колективни схеми, и обратно, в зависимост от моментни "хитови" възможности. А и парите се превъртат и умножават в рамките на групата. 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

МЯСТО     ДРУЖЕСТВО                                                        ТОЧКИ

1.               "Елана фонд мениджмънт" АД                            33

2.               "Компас Инвест" АД                                              31

3.               "ОББ асет мениджмънт" ЕАД                               28

4.               "ДСК Управление на активи" АД                          26

5.               "Райфайзен асет мениджмънт (България)" АД  23

                  "Ди Ви асет мениджмънт" ЕАД                            23

7.               "ПФБК асет мениджмънт" АД                              22

8.               "Карол капитал мениджмънт" ЕАД                     19

9.               "Астра асет мениджмънт" АД                              16

10.             "Конкорд асет мениджмънт" АД                          13

Забележка: Максималният брой точки е 50.

 

В края на март българските колективни схеми са управлявали общо 1.76 млрд. лв., а активите им са нараснали с над 154 млн. лева. А числата показват, че почти всички компании са акумулирали повече средства в портфейлите си. И какво по-голямо доказателство от това, че седем фондмениджъри от Топ10 по този показател имат в портфейлите си по над 100 млн. лева.  По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

най-големите управляващи дружества от 2019-а пазят позициите си. А трима  банкови фондмениджъри отново са окупирали трите места на върха. Играчите от сектора добре са изиграли картите си през първото тримесечие. Още четири дружества - "Конкорд асет мениджммънт", "Реал Финанс асет мениджмънт", "Елана фонд мениджмънт" и "Компас Инвест", са прескочили кота 100 млн. лв. за привлечени парични средства.

Експертите от "ОББ асет мениджмънт" отново са най-успешни. Те са добавили в портфейла на дружеството си над 66 млн. лв., и с 384.33 млн. лв. то е пред конкурентите си.

"ДСК Управление на активите" са привлекли още 30 млн. лева и управляват 221.70 млн. лева. В портфейла на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са акумулирани осем милиона лева  и активите му вече са на стойност 197.23 млн. лв., с което компанията си подсигури третата позиция на почетната стълбица.  

"Конкорд асет мениджмънт" и през първото тримесечие е най-добре представилият се небанков фондмениджър. С привлечените  над два милиона лева той  вече управлява общо 134.74 млн. лева.

Не са малко и инвеститорите, които  предпочитат по-личен подход към тях и към парите им. Това пък позволява по-точен анализ и преценка на тяхната толерантност към риска и предпочитанията им към определени активи и така се откриват подходящите възможности за вложения, понякога втрани от утъпканите инвестиционни пътеки. В крайна сметка целта на това доверително управление на активите е именно това - да осигури по-висока печалба в сравнение със стандартните банкови или небанкови инвестиционни продукти.

Тъй като подобна финансова услуга предполага и по-специални отношения с тези клиенти, това кара управляващите дружества да не са много повнимателни при разкриването на информация за тези проекти. По тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия критерий, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Компаниите в това подреждане са сред най-предпочитаните за този тип услуги, както бе и във всички тримесечни класации на "БАНКЕРЪ".

"Ди Ви асет мениджмънт" остава лидерът по този показател, като портфейла му е на стойност 301.64 млн. лева. Фирмата е единствената, която успя да прескочи границата от 300 млн. лв. по този показател. В доверителните схеми за инвестиране на  "Компас Инвест" и "Карол капитал мениджмънт" се управляват съответно по 42.80 и 38.69  млн. лева. 

Изчислението по другия показател - 

средните активи на клиент под доверително управление

внесе малки размествания през периода. Но и тук "Ди Ви асет мениджмънт" води убедително, а след него се нареждат "Компас Инвест" и "Елана фонд мениджмънт".

Инвестирането в договорни фондове в България, като алтернатива за свободните пари на българите, продължава да засилва позициите си у нас. Фондмениджърите не спират да търсят възможности за привличане на потенциалнит клиенти - с преобразуване на съществуващите или пък организиране на нови колективни инвестиционни схеми, с привличане на нови акционери, промени в мениджърските екипи. Своенравието на пазарите и свиването на възможностите за печалби от някои активи в днешната ковид обстановка принудиха управляващите дружества за затворят някои свои колективни схеми. Това обаче не промени кой знае колко представянето на фирмите  по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

В списъка на номинираните в Топ 10 няма промени, а включените в него запазват влиянието си в сектора. Те управляват 83 фонда от общо 127-те, организирани от лицензираните 31 фондмениджъри. "Експат асет мениджмънт" вече има в портфейла си 16 схеми. "ДСК Управление на активи" го следва с 12 схеми, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" - с девет фонда.  С по седем колективни схеми в портфейла си са "Елана фонд мениджър" и "Компас Инвест".

Безспорно седемте банкови управляващи дружества са важен фактор в сектора, след като контролират над една четвърт от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (31 броя).

Клиентите безспорно е най-важното за всеки бизнес. Продължаващата вече повече от година пандемия от коронавирус оказва своето влияние върху бизнес средата - няма сигурност за работните места, за доходите, за следвщите месеци. Приходите на домакинствата, и на фирмите намаляват. Това пък е и стимул да се търсят нови възможности за печалба и съответно с прехвърляне на пари и на клиенти. Но, както и числата показват, през първото тримесечие те не влияят така осезаемо все още върху показателя

брой на индивидуалните клиенти

Така е, защото фондмениджърите у нас вече са създали своя портфейл от договорни фондове и са наясно със стратегия за развитие. Инвеститорите и клиентите им вече са достатъчно информирани за случващото се на пазара и затова не разместват парите си при всеки слух. Ниските доходи обаче все още пречат на това колективните схеми да заемат по-голям дял в портфейла на българите. Въпреки ниските лихви, банковият влог си остават предпочитаното вложение.

Броят на клиентите е чувствителна тема във всеки бизнес и поради това някои от компаниите не споделят тази информация. Това път е причината да не може съвсем "да се изсветли" пазарът за управление на активи. 

В края на март "ОББ асет мениджмънт" уверено е начело, като неговите услуги се ползват от 41 018  човека. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" е привлякъл 16 460 клиенти в своите фондове. "ДСК Управление на активи" управлява парите на 15 200 инвеститори, а от възможностите за инвестиции в "ПФБК асет мениджмънт" се ползват 14 хил. души в петте фонда на дружеството.

 

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" е едно от първите управляващи дружества в България, създадено през 2002 година. Предлага дялове от седем взаимни фонда, които покриват различни инвестиционни стратегии, както и управление на индивидуални портфейли, и спестовни планове.

В последните 19 години управляващото дружество традиционно поддържа пазарна позиция в Топ 5 на сектора за управление на активи, а също така оглавява годишната класация на в. "БАНКЕРЪ" за фонд мениджъри в България седем пъти от 2006 г. насам.

Изпълнителен директор на компанията е Мартин Николов, който е и член на съвета на директорите на "Елана Финансов холдинг" АД.  Николов е и член на съвета на директорите на дружеството, в който участват също Ивайло Пенев, Николай Павлов, Елена Бичева и Георги Малинов.


Facebook logo
Бъдете с нас и във