Банкеръ Daily

Пари и пазари

Фондмениджърите не спират да търсят рецептата на успеха

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Юли - септември 2020

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре изявилите се в съответния период   "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "ОББ асет мениджмънт" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2019 година.

В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през третото тримесечие на 2020 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 юли до 30 септември 2020 година.

 

След доста тревожното за бизнеса и хората второ тримесечие, всички очакваха с много надежди, че през летните месеци ще настъпи постепенно стихване на пандемията. Но те не се оправдяха съвсем. Видяхме и втора вълна на нарастване на броя на заразените с коронавирус и някои нови ограничения. Но пък пазарът за управление на активи у нас като че ли запази спокойствие и остана във фаза на растеж, сочи  проучването  на "БАНКЕРЪ".

Обемът на привлечените средства нарасна, което може да се каже и че бе очаквано и в синхрон с предвижданата по-висока склонност на домакинставата към спестявания в настоящата ситуация на повишен риск. Естествено не може да става сравнение с нарастването при банковите депозити, които си остават предпочитаната форма за съхранение на парите. 

Проучването ни показва, че има увеличение на новите клиенти при някои  фондмениджъри, а привлечените парични средства в портфейлите на българските инвестиционни фондове в края на септември са нараснали с 1.48 на сто. В резултат на преоткриването на договорните фондове като алтернатива за спестяване, нетната стойност на активите на всичките 31 лицензирани управлавящи дружества в периода между юли и септември нарасна до 1.64 млрд. лева. 

Надеждите за излизане от кризата се прехвърлят за четвъртото тримесечие. Управляващите дружества са положително настроени за дейността си до края на годината. 

През септември Комисията за финансов надзор одобри проспект за първично публично предлагане на емисия безналични, поименни, непривилегировани дялове с право на глас, издадени от национален договорен фонд (НДФ) от затворен тип "Конкорд Фонд - 7 Саут Ийст Юръп", в резултат на увеличаване на капитала му.

Данните показват, че точки по отделните критерии, които използваме за изготвяне на класацията ни, са получили 20 от управляващите дружества, които имат лиценз от Комисията за финансов надзор, и представиха информация за дейността си за третото тримесечие. Но само 13 от номинираните (съгласно правилата) имаха право да участват  в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Обичайно в последните тримесечия, трите от тези компании - "Елана фонд мениджмънт", "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест", спечелиха точки и по петте показателя. А това ги позиционира на челните места в списъка на най-добрите за периода между юли и септември 2020-а. Те  са били сред номинираните през всяко от последните тримесечия -  и през миналата 2019-а, и през тази година.

В списъка с Топ10 няма промяна. И десетте дружества, които бяха номинирани в класацията през второто тримесечие на 2020-а, в пакет се пренасят и в подреждането през третата четвърт на тази година. Както обикновено отбелязваме и някои вътрешни размествания. Челната тройка е в същия състав. Но, "Елана фонд мениджмънт"  с петте си номинации и със спечелените 34 точки (от възможните 50) отново е

"най-добро управляващо дружество"

през третото тримесечие. "ОББ асет мениджмънт" сега отстъпва с една позиция. Компанията от банковата група "ОББ" (също с пет номинации), но с 33 точки, е на второто място. И "Компас Инвест" с точките си по петте критерия на класацията, остана на почетната стълбица.

Банковите управляващи дружества потвърдиха доброто си представяне през тази година, а три от тях отново са във финалния Топ 10. "ОББ асет мениджмънт", "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ДСК Управление на активи" отново са с най-големи активи и с позиции в челната петица. Те имат и най-много клиенти, управляват много договорни фондове, а това че са част от банкови групи им осигурява достъп до широката клиентска база на компанията майка. А разработените портфейли с различни финансови инструменти позволяват  преливане на парични средства между тях - от депозити в банката майка към договорните фондове, и обратно.

В края на септември тази година в българските колективни схеми са акумулирани над 1.64 млрд. лв., като активите им са нараснали с над 24 млн. лв. спрямо юни 2020-а. Останали вкъщи и имащи повече свободно време, спестено от това, че не пътуват всеки ден до офиса, българите се замислиха и за инвестиционните си планове. Ниските лихви по банковите депозити стопяват бавно паричните спестявания у нас, някои от българите потърсиха алтернативи с по-висока доходност. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

няма промени. Големите управляващи дружества от периода юли-септември станаха малко по-богатите. А трите банкови фондмениджъри, както и през последните тримесечия, са пред следващите ги други две дружества - "Конкорд асет мениджммънт" и "Реал Финанс асет мениджмънт". Всички те са с активи над 100 млн. лева. Съвсем близо до тях по привлечени  парични средства е "Елана фонд мениджмънт", в чийто портфейла му са акумулирани над 99 млн. лева.

"ОББ асет мениджмънт" продължава да увеличава активите си и вече управлява 296.63 млн. лева. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" е привлякъл общо 186.49 млн. лв. и управляващото дружество е на втората позиция по този показател. И "ДСК Управление на активи" увеличава парите в портфейла си до 171.60 млн. лв. и също остава на почетната стълбица.  

"Конкорд асет мениджмънт" отново е най-добре представилият се небанков фондмениджър, а средствата, които е привлякъл са на обща стойност 129.28 млн. лева.

Най-големите десет фондмениджъри управляват активи за 1.31 млрд. лева. А това означава, че 79.39% (при 78.10% в края на юни) от всички пари, които българите са инвестирали за управление на българските дружества, са в техните портфейли.

Уникалността на всеки клиент ангажира управляващите дружества да разработват и да предоставят на клиентите си инвестиционни решения, които специално са приспособени за техните потребности изисквания за риск, ликвидност, валута и т.н. Доверително управление е една такава услуга, от която се възползват тези, които искат професионалисти да управлява парите им вместо тях. Така се осигурява индивидуален портфейл от ликвидни финансови инструменти на българския или глобалните пазари, съобразен и с инвестиционните възможности на всеки.

Всичко това естествено е свързано и с по-специални отношения с тези клиенти, изисквания за конфиденциалност по отношение на финансите на клиентите и техните планове. По тази причина управляващите дружества не са склонни да разкриват информация за тези проекти. Именно по тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия критерий, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Компаниите в челото на таблицата са сред най-предпочитаните за този тип услуги, както показва и подреждането във всички тримесечни класации на "БАНКЕРЪ" до момента.

"Ти Би Ай асет мениджмънт" остава лидерът по този показател, като дори привлича още инвестиции и в края на септември и под негово управление са активи за 304.47 млн. лева. И това е единственото дружество, която е акумулирало над 300 млн. лв. по този показател. В доверителната схема за управление на "Карол капитал мениджмънт"  привлечените 39.49 млн. лева. В челната тройка в сегмента на доверителното управление остава и "Елана фонд мениджмънт". Неговите клиенти са увеличили инвестициите си и те са достигнали 29.54 млн. лева.

Данните, които разполагаме  за

средните активи на клиент под доверително управление

не внесоха промени и по този показател в периода между юли и септември. И тук естествено "Ти Би Ай асет мениджмънт" е далеч пред конкурентите, а средният размер на парите на един клиент, които се управляват, показват лек ръст. След него в подреждането са "Компас Инвест" и "Елана фонд мениджмънт".

Въпреки че има ръст на привлечените парични средства в договорни фондове през третото тримесечие, дружествата за управление на активи не спират да търсят пътя към сърцето и портфейла на клиентите си. Това те правят с организиране на нови колективни инвестиционни схеми или реклама. Макар и отворени към търсенията на инвеститорите  на различни алтернативни възможности, в периода между юли и септември не бе лицензиран нито един нов договорен фонд. Съответно няма промени и по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

В Топ 10 са познатите ни имена и от второто тримесечие, че и от началото на годината. Те управляват 92 фонда от общо 127-те, организирани от лицензираните 31 фондмениджъри. "Експат асет мениджмънт" управлява портфейл от 15 схеми. "ДСК Управление на активи" го следва с 12 фонда, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" - с девет фонда. След тях са "Елана фонд мениджър" и "Компас Инвест" – с по седем колективни схеми, а "Конкорд асет мениджмънт" и "Райфайзен  асет мениджмънт (България)" управляват по шест фонда. Четири фондмениджъра са организирали по пет взаимни фонда. 

Седемте банкови управляващи дружества безспорно са фактор в сектора за управление на активи - те контролират над една трета от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (40 броя).

Инвестиция с висока ликвидност, диверсификация и професионално управление са сред най-важните изисквания на клиентите. И ако не ги открият, където са в момента, обикновено в търсене на нови възможности за печалба "прескачат" между различните алтернативи за вложения. 

Организирането на договорни фондове е една от възможностите за привличане и поддържане на интереса. Случва се някои проекти да не могат да развият потенциала си или пък някой фонд да е "събрал меда" в даден момент да не е толкова интерес на инвеститорите. Така или иначе вече няма такива масови преселения между отделните управляващи дружества. Повечето инвеститорите вече са "открили" своя фонд, но има и малка група спекулативно настроени играчи, които не обичат да се задържат на едно място. Всички тези движения са нормални за сектора, но те вече не влияят така драматично, поради което не се забелязват и видими промени при показателя

брой на индивидуалните клиенти

Свитите лихви по банковите влогове все още не могат да променят "депозитните“ нагласи на българите. Но пък и тук има потенциал за ръст в сектора за управление на активи. Успехът обаче ще споходи тези фондмениджъри, които успеят да покажат най-привлекателните страни на своите продукти.

В извънредната ковид икономическа ситуация българите остават верни на банките, но се забелязват и забежки, засега с малки суми, и към договорните фондове, които и с периферното зрение, попадат в обсега на инвестиционните планове на българите. 

"ОББ асет мениджмънт" е най-голямото управляващо дружество по отношение на броя клиенти в неговите фондове, които обслужва вече 35 101 човека. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" се грижи за парите на 16 217 клиенти. "ДСК Управление на активи" също продължава да расте предлага услугите си на 15 600 човека. "ПФБК асет мениджмънт" е предпочитано са инвестиции от 14 хил. души, които са разпределени в петте фонда на дружеството.

Договорните фондове "разпростират" вложенията си в различни активи, държави и валути, но и са крайно внимателни при избора на финансови инструменти, в които инвестират.

Привлечените средства от нефинансови предприятия и домакинства се очаква да нараснат повече, което е в синхрон и с предвижданата по-висока склонност на домакинставата към спестявания в настоящата кризисна ситуация на повишен риск въпреки, че предпочитаната форма ще останат преобладаващо депозитите. 

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" е едно от първите управляващи дружества в България, създадено през 2002 година. Предлага дялове от седем взаимни фонда, които покриват различни инвестиционни стратегии, както и управление на индивидуални портфейли.

В последните 18 години управляващото дружество традиционно поддържа пазарна позиция в Топ 5 на сектора за управление на активи, а също така оглавява класацията на в. "БАНКЕРЪ" за фондмениджъри в България четири години подред. 

Изпълнителен директор на компанията е Мартин Николов, който е и член на съвета на директорите на "Елана Финансов холдинг" АД. Той е част от екипа на групата "Елана" от нейното създаване, а до 2006 г. е ръководил инвестиционния посредник "Елана Трейдинг" АД. Мартин Николов е и член на съвета на директорите на дружеството, в който участват също Ивайло Пенев и Николай Павлов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във