Банкеръ Daily

Пари и пазари

Фонд за злато дава достъп до инструменти, следващи движението на цената на златото

Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране на Национален борсово търгуван фонд от отворен тип Expat Gold. Фондът се управлява от "Експат асет мениджмънт" и ще бъде първият у нас, който дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към благородния метал злато. Очаква се фондът да бъде листван за търговия на "Българска фондова борса" АД в началото на 2021 г., съобщиха от "Експат асет мениджмънт".

НБТФ Expat Gold ще следва пасивно цената на златото, като ще се стреми да следва възможно най-близко доходността на LME PM Price Reference – Gold, обявявана от бенчмарк администратора си London Metal Exchange.

След създаването на фонда за злато, българските индивидуални инвеститори вече ще имат лесен достъп до финансови инструменти, следващи движението на цената на благородния метал. Алтернативни способи на осигуряване на експозиция към златото обикновено са обвързани с високи такси и допълнителни рискове от гледна точка на съхранение на физическия актив.

За индивидуални инвеститори фондът ще се търгува на "Българска фондова борса" АД. Достъп до първичен пазар имат институционални инвеститори, където поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове ще се приемат всеки работен ден. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък за български физически и юридически лица. Фондът не разпределя дивиденти. Печалбата му ще се реинвестира, като това ще увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Основните фактори, които влияят върху покачването на цената на златото, са:

-Ако има опасност от висока инфлация по света вследствие на голямото печатане на пари;

-Ако се усили цялостното усещане за риск по света;

-Ако продължи политиката на много ниски лихви;

-Ако централните банки продължат да увеличават своите златни резерви.

"Експат Капитал", със своето лицензирано управляващо дружество "Експат асет мениджмънт", управлява и фамилия от фондови продукти, като Expat Gold е 18-ят фонд в портфолиото му.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във