Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФОНД ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Първият фонд за рисков капитал, който ще набере средствата за инвестиране изцяло от България, ще влезе в действие до два месеца. Това стана ясно на провелия се на 25 април в столицата форум Български бизнес дни, на който в. БАНКЕРЪ беше медиен партньор. Новото дружество - Адванс Екуити Холдинг, ще бъде регистрирано на БФБ-София и ще бъде управлявано от Карол Капитал Мениджмънт. По-голяма част от останалите фондове, които работят в България, набират средствата си от чужбина. Новото дружество ще се конкурира на пазара у нас с компании като SEAF Bulgariа, Global Finance, Equest, както и с програми на Европейската банка за възстановяване и развитие и на Международната финансова корпорация.
Засега банковите заеми и емитирането на акции и облигации са най-разпространените начини за финансиране на големите компании в България. Малките и средните предприятия (МСП) пък разчитат само на финансовите институции, когато им трябва свеж паричен ресурс. Но с нарастването на ограниченията за кредитирането банковите заеми за тях ще поскъпват, тъй като проектите им са най-рискови. Регистрацията им на борсата пък струва около 30 хил. лв., а гаранцията, че акциите на такова дружество ще се продават добре, не е голяма. Именно тогава идва времето на фондовете за рисков капитал, които могат да финансират компаниите в зависимост от техните нужди. Според председателя на съвета на директорите на Карол Станимир Каролев фондовете за рисков капитал представляват евтина средносрочна или дългосрочна алтернатива на банковото финансиране. Обикновено фондовете инвестират в малки компании, които имат потенциал за растеж, или подпомагат старта на иновативен бизнес, като при това компаниите не са публични.
Фондовете за рисков капитал са акционерни дружества, в които големи институционални инвеститори (пенсионни фондове, застрахователни компании, банки и др.) влагат дългосрочно част от активите си. Целта на фонда е да инвестира определени средства в дадена компания, а след като се оттегли от нея - да реализира печалба. Фондът може да излезе от дадена фирма по няколко начина. По данни на Европейската асоциация за рисков капитал (EVKA) в региона на Централна и Източна Европа най-предпочитаният е продажбата на компанията на стратегически инвеститор. Този подход е избран в 34.3% от случаите. Делът на първичното публично предлагане на такива компании също е голям - от всичките проекти за 2004 г. в 21.4% от случаите компаниите са регистрирали акциите си на борсата. Този вид инвестиции са дългосрочни и рискови, но възвръщаемостта на средствата може да надхвърли дори 100 процента. Секторите, към които се насочват фондовете, са търговия на дребно с бързооборотни стоки, IT и телекомуникации, хранителни стоки и напитки, строителството, медиите и т.н.
Ролята на фондовете за рисков капитал, особено в развиващите се икономики, е голяма. Средствата, които се влагат в компаниите, подпомагат тяхното развитие и подобряват конкурентоспособността им. Това е особено важно за страна като България, която съвсем скоро ще се присъедини към Европейския съюз и по този начин фирмите у нас биха могли да се справят с натиска на европейските конкуренти. Като цяло ефектът върху икономиката е положителен и заради новооткритите работни места, които в региона на Централна и Източна Европа през последните три-четири години са около един милион. Фондовете, базирани в този регион, са инвестирали над 7 млрд. евро в над 900 сделки, от които 400 са донесли печалби. За 2004 г. новопривлечените средства от фондове за рисков капитал в региона са над 500 млн. евро. За същата година България е на първо място по инвестициите, привлечени от фондове за рисков капитал. Те са 1.1% от брутния вътрешен продукт на страната. Основен принос за този резултат има сделката за мобилния оператор Мтел, който по това време беше купен за 1.2 млрд. евро и после препродаден на Аустрия телеком. Други успешни проекти в страната, в които фондове са инвестирали, са производството на кроасани Чипита, в супермаркетите Фамилия и н софтуерната компания TotalSoft.
Бизнесът на фондовете за рисков капитал се натъква и на някои проблеми. Основният от тях е, че дейността им не е позната на малките и средните предприятия. Много от предприемачите смятат, че това е вид задлъжняване, тъй като фондът инвестира в дружеството срещу част от собствеността му. Друг проблем е синдромът на бебето: голяма част от собствениците на такива фирми гледат на компаниите си като на свои деца и много трудно биха искали да се разделят с част от собствеността си. Според Станимир Каролев обаче най-голямото предизвикателство пред фондовете за рисков капитал отпадна с премахването на ограниченията за инвестициите на пенсионните фондове. Сега те могат да влагат до 20% от набраните средства в акции, докато до февруари те можеха да инвестират само до 10 на сто.
Перспективите пред тези фондове са много големи, тъй като ръстът на местната икономика в региона е по-голям от този в Европейския съюз, а пазарът ще има все по-голяма нужда от частно финансиране. Друго предимство на Централна и Източна Европа е, че тук пазарът вече е с висок ръст и с нисък риск. Въпреки бума на кредитирането банковият сектор не може да задоволи глада на компаниите за инвестиции. Фондовете за рисков капитал ще продължават да се налагат като алтернативни източници на финансиране, смятат хората на борсата. Тяхната дейност не се изразява само в печалбата, която генерират, но и в това, че след себе си оставят един успешно разработен бизнес.
Фондовете за дялов капитал ще допринесат и за увеличаването на първичните публични предлагания на компании на БФБ-София, а същевременно ще позволят и на институционалните инвеститори по-успешно да влагат набраните средства. Компаниите, в които участват фондовете, ще бъдат и по-конкурентоспособни не само заради евтиното финансиране, а и заради мениджърския опит, който инвеститорът предоставя.

В КАКВО ИНВЕСТИРАТ ЕКУИТИ КОМПАНИИТЕ
Инвестициите на фондовете за рисков капитал могат да се разделят условно на два вида. Първият тип инвестиции е насочен към малки фирми, които лансират на пазара нови продукти или услуги. При посевното финансиране (за несъздадени фирми) предприемачът представя пред фонда бизнес план и ако той е добър, се отпускат средства за финансирането му. Възможно е фондът да отпусне и пари за прохождащ бизнес или да финансира развитието на фирмата. Това са високорискови инвестиции. В такива случаи вложените средства са малко, но възможността за печалба е много висока. Вторият тип инвестиции на фондовете са нискорискови. В този случай те влагат средства във вече съществуващи фирми с доказан пазарен опит. Разширителното финансиране е предназначено за компании, които искат да развият дейността си, но е възможно да се отпуснат средства и за преструктуриране на компанията. Третият възможен сценарий е парите да бъдат използвани от мениджърите за изкупуване на компанията от техните собственици. Някои фондове отпускат средства и за т.нар. враждебно изкупуване, но законодателството и регулаторите в страната много трудно биха допуснали това. Освен фондовете съществува и категорията бизнес ангели. Те са по-разпространени в Щатите и са частни лица, които подпомагат стартиращ бизнес. В САЩ те се ползват с определени данъчни преференции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във