Банкеръ Daily

Пари и пазари

"ФНИ България" с близо десет стотинки дивидент за акционерите си

Най-чаканите новини в сезона на годишните общи събрания са от дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Законът ги задължава всяка година да заделят поне 90% от печалбата им след преобразуване като дивидент за акционерите си. Поредното от тях, което ще зарадва притежателите на негови книжа, е "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ - София.

Мениджърите предлагат общото събрание да вземе решение да бъде разпределен като дивидент 90% от преобразувания финансов резултат за 2018 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ. Това означава, че сума в размер на 3 450 669.36 лв., или по 0.0996096 лв., ще влезе в портфейлите на акционерите.

Това разпределение на финансовия резултат е записано в писмените материали за редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 3 юли. Но, то ще се случи, ако бъдат одобрени годишния доклад на мениджърите за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г. и одитирания годишен финансов отчет на фирмата.

В дневния ред е и точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите - Тодор Брешков - председател, Чавдар Донков, и Николай Скарлатов - изпълнителен директор, за дейността им през изминалата година. Акционерите ще разгледат и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г., според която дружеството със специална инвестиционна цел изплаща на членовете на съвета на директорите само постоянно възнаграждение и няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати. То не предоставя опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо вазнаграждение. Не съществува и годишна схема за изплащане на бонеси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.  Членовете на съвета на директорите са получили през 2018 г. възнаграждения в размер на 103 121 лева.
Общото събрание ще обсъди и гласува предложените промени в Устава на дружеството. С тях ще се актуализира новият размер на капитала на фонда, който вече е 34 641 925 лева, разпределен в същия брой акции всяка с номинал от по 1 лев.

В акционерната структура на "ФНИ България" доминират метни и чуждестранни инвеститори, търсещи висока възвращаемост при балансиран инвестиционен риск. Над 860 инвеститори, най-големите от които са "Ен Ен Универсален пенсионен фонд" (6.72%), "Алианц България Пенсионни фондове" (6.61%) и УПФ "ДСК Родина" АД (6.82%). Други големи местни инстуционални инвеститори са "Доверие Пенсионни фондове" и пенсионите фондове на "Пенсионноосигурителен институт" АД. Най-голям сред чуждестранните инвеститори е SWEDBANK AS. Свободнотъргувани акции на "БФБ-София" са 86% от книжата с право на глас.

От мениджърите Тодор Брешков притежава 1.58% от акциите, Чавдар Донков – 1.44%, а Николай Скарлатов не е акционер.

В края на март портфейлът на "ФНИ България" е диверсифициран във всички сектори на пазара а недвижими имоти както следва: бизнес имоти (44%), търговски площи (19%), ваканционни имоти (5%), инвестиционни имоти (5%), земеделска земя (0.4%) и парични средства (26%). Управляваните проекти с а десет на брой, разпределени в различни сектори на пазара на недвижимите имоти в България.  От тях седем са текущи проекта и три предстоящи проекта.

Седемте текущи проекта включват: Търговски центрове "Доверие-Бриколаж", Офис сграда 1 в "Бизнес Парк София" и Офис сграда "Камбаните", които са в етап на текущо управление. Жилищната сграда "Секвоя 2" - Боровец, Проект "Земеделски земи" и инвестиционните имоти край Велико Търново са в процес на продажба, а Офис сграда в "София тех парк" е в етап на строеж.

Следващата група проекти са предстоящи или замразени и към момента няма съществено развитие по тях. Такива са имотът, предвиден за ваканционно селище до с. Лозенец, Бургаска област, инвестиционните имоти край Видин и тези в София в жк "Младост IV".

Facebook logo
Бъдете с нас и във