Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФИТЧ ИБКА ВДИГНА ЦЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ

Два фактора оказаха влияние върху цената на българските еврооблигации през изминалата седмица. На 14 януари рейтинговата агенция ФИТЧ ИБКА увеличи кредитния рейтинг на България от В+ на ВВ-. Това доведе до покачване цената на еврооблигациите с около тридесет базисни пункта и цените достигнаха до 101.60 - 102.10 за 100 евро номинал.В същото време бяха огласени изказвания на заместник-министъра на финансите Красимир Катев, че в крайна сметка държавата най-вероятно няма да емитира нова емисия еврооблигации до края на 2002 година. Тази информация, както и запазеният интерес на пенсионни фондове и крайни клиенти към сегашната емисия подкрепиха високите цени на облигациите и те се запазиха до края на седмицата, въпреки че обемът на сключените сделки при тези нива беше малък. През следващата седмица очакваме цените да се понижат слабо с около десет базисни пункта. Нямаше сключени сделки с облигации на община София през изминалата седмица. Въпреки скандала около тези ценни книжа и ролята на кмета Софиянски в емисията инвеститорите не се втурнаха да продават притежаваните от тях книжа. Положението ще остане непроменено и през следващата седмица.Ипотечните облигации продължават да се радват на висок интерес от страна на по-дребните инвеститори. През седмицата на борсата бяха сключени сделки за 145 хиляди евро номинална стойност при доход 7.40 процента на годишна база. Тази тенденция най-вероятно ще се запази и през следващата седмица и обичайното седмично количество, търгувано на борсата, ще се движи между 200 и 300 хиляди евро номинал.Търговията със ЗУНК-облигации през изминалата седмица беше сравнително слаба. Изтъргуваха се обеми за около 2.5 млн. долара. Цената им се задържа непроменена през цялата седмица, като цените купува се движиха в интервала 79.25-79.50, а цените продава в интервала 80.00-80.25 за 100 долара номинал. През следващата седмица не се очаква съществена промяна в изтъргувания обем и в цената на ЗУНК-облигациите.Българските брейди облигации поевтиняха през седмицата. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха между 86.50-87.50 за 100 щ. долара, цената на облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) бе 87.25-87.75, а на облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 88.75-89.50. Една от причините за този спад е наближаващото лихвено плащане по брейди книжата - на 28 януари, след което купонът ще намалее с около 1.8 процента. През следващата седмица не се очаква съществена промяна и в цените на облигациите по външния дълг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във