Банкеръ Daily

Пари и пазари

Фирмите от програмата  beamUp lab на БФБ устояха на кризата с Ковид-19

Компаниите от програмата beamUp lab устояха на икономическата криза, предизвикана от Covid-19, a някои от тях отбелязаха значителни ръстове през изминалата година, съобщиха от "Българска фондова борса" АД. Борсовият оператор направи преглед на дейността, финансовите резултати и полученото финансиране от компаниите участници в beamUpLab през предизвикателната 2020 година.
"Отчетените финансови резултати са доказателство за сериозната устойчивост, която компаниите-участници в beamUpLab демонстрират по време на кризата с COVID-19. Изводът, който може да направим е, че иновативните компании са гъвкави и адаптивни спрямо предизвикателства на икономическата среда. Това предпоставя техния успех“, отбелязва доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на "БФБ-София".

Нетните приходи от продажби на малките и средни предприятия се повишава с около една четвърт до 10.6 млн. лв. през миналата година. В допълнение, 40% от дружествата отчитат нарастване на приходите, като при едно от тях ръстът е с внушителните 300 процента. Ефектът от кризата с COVID-19 се усеща най-вече по линия на рентабилността, като осреднената нетна печалба пада с 16% до 270 000 лева. От друга страна, броят на компаниите с положителен финансов резултат остава без промяна в сравнение с 2019 г., а една трета от МСП отчитат ръст на печалбата през изминалата година.
При стартиращите компании нетните приходи от продажби намалява с около 26% до 1.5 млн. лв. през миналата година. Независимо от това, половината дружества реализират повишения в приходите, като при три от тях ръстът надвишава 40 на сто. Пет от компаниите завършват годината с положителен финансов резултат, a осреднена стойност за всички участници е нетна печалба от около 400 000лв, което е двойно повече спрямо 2019-а.
Две от стартиращите дружества са преминали успешно през рундове на финансиране през миналата година. През месец май компанията за нано-сателити Endurosat привлече финансиране от 652 000 лв., осигурени от фонда Neo Ventures. Компанията за производство на протеин от ларви на черната муха "Насекомо“ пък получи 4 млн. евро от фондовете NV3, Morningside Hill и частни инвеститори през юли.
В началото на февруари 2021 г. една от малките и средни компании в beamUpLab - производителят на детски обувки "Колев и Колев“, привлече ресурс в размер на 1 млн. лв. от Фонда за капиталови инвестиции към Българската банка за развитие.
Българските стартиращи, малки и средни компании ще имат по-бърз и лесен достъп до капитали от Централна и Източна Европа чрез партньорството на БФБ и екосистемата на рисковите инвеститори на Deutsche Borse - Venture Network. Новата възможност за компаниите борсата ще представи на третата стратегическа среща от програмата beamUp lab, която ще се проведе на 14 април 2021 г.
В инициативата beamUpLab участват 20 български компании, които бяха подбрани след задълбочено изследване на повече от 1500 фирми. Половината от дружествата са иновативни стартиращи компании (с по-кратка бизнес история и приходи от продажби до 4 млн. лв.), а другата половина са малки и средни компании (МСП).

Facebook logo
Бъдете с нас и във