Банкеръ Daily

Пари и пазари

Фирмите от групата "Стара планина холд" предвижда дивидент и за 2020 г.

Предприятията от групата на "Стара планина холд" АД ще платят дивиденти и от печалбата си за 2020 година, съобщиха от компанията майка. 

Ръководството на холдинга предлага на съветите на директорите на тези фирми да преложат на общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за миналата година под формата на дивидент.

"Стара планина холд" АД ще задели за тази цел 5 162 755 лева или по 0.249 лв. на една акция. За "М+С Хидравлик" АД сумата е 11 829 960 лева (0.30 лв. на акция), а за  "Хидравлични елементи и системи" АД е предложено 4 730 376 лева от положителния финансов резултат за миналата година да се изплатят като дивидент, което означава по 0.26 лв. на акция.

"Стара планина холд" АД е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. Брутната сума, заделена за акционерите през този период, е в размер на над 31 млн. лева. 

Брутният дивидент на предприятията от групата на "Стара планина холд" за изминалите 23 финансови години е в размер на 167.6 млн. лева.

От печалбата си за 2019 г. "Стара планина холд" АД задели 5 090 041.52 лева, които изплати като дивидент на акционерите си. 

"М+С Хидравлик" АД е водещ производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори. Основни акционери в дружеството са: "Стара планина холд" АД  с дял от 30.61%, "М+С 97" АД - с 23.86%, "Индустриален капитал холдинг" АД - 22.16%, а свободно търгувани на борсата са над 9.2 млн. акции - 23.38% от капитала. 

От печалбата на "М+С Хидравлик" АД за 2019 г. бе гласуван дивидент в общ размер на 10 252 632 лева или 0.26 лв. за една акция. 

"Хидравлични елементи и системи" АД - Ямбол е водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа. Основни акционери в дружеството са: "Стара планина холд" АД - 64.53%, Пенсионните фондове на Алианц България АД - 11.82% и Славяна АД - 8.28%, а свободно търгувани на борсата са над 3,6 млн. акции - 20.20% от капитала. 

От печалбата на "Хидравлични елементи и системи" АД  за 2019 г. за дивидент бе заделена сумата от 3 820 687.92 лева, което осигури на акционерите по 0.21 лв. за един брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във