Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ПОВЛИЯХА НА КОТИРОВКИТЕ

Положителните нагласи на инвеститорите продължиха да доминират и през изминалата борсова седмица, макар че биковете видимо започнаха да се задъхват. Широкият индекс BG40 продължи да гравитира около нивото от 125 пункта с минимални отклонения, докато SOFIX се люшкаше между 817-825 пункта под строгия контрол на Петрол АД. Книжата на дистрибутора на горива продължиха да се разменят в границите между 3.80 - 4 лв. за дял при ниски обеми с изключение на единична кросова сделка за малко над 1 млн. акции на цена 3.94 лв. за една. Дългоочакваните консолидирани финансови отчети за полугодието поради обективни съображения повлияха значително върху котировките най-вече на холдинговите дружества. Въпреки добрите данни от публикувания отчет курортният комплекс Албена не успя да се задържи на нивата около 76 лв. за дял и от средата на седмицата книжата започнаха плавно спускане под 75 лв. за една. Акциите на Централна кооперативна банка също претърпяха корекция до нивата около 6.60 лв. за дял при сравнително малки разменени обеми. В края на изминалата седмица се разбра, че на 21 октомври ще се гласува увеличаване на капитала на банката с 16 млн. лв., до общо 48 507 хил. лева. Книжата на ДЗИ също не се представиха особенно убедително и загубиха около 4 лв. от стойността си - до около 86 лв. за дял. Макар че Биовет не показа особенно добри финансови резултати за полугодието, акциите му продължиха да поскъпват до нивата около 14.50 лв., където за момента намират сериозна съпротива. За сметка на пещерския фармацевтичен завод Неохим показа завиден ръст на приходите и на нетната си печалба за първите шест месеца на годината, но акциите му не поскъпнаха въобще. Далеч не беше такова положението с дяловете на Индустриален Холдинг България, които се разменяха в големи обеми при всекидневно покачване на котировките. Дневни обеми от над 150 хил. акции спряха да учудват инвеститорите и постепенно наложиха мнението, че холдингът е едно от най-ликвидните дружества на борсата. Доверие Обединен Холдинг разочарова акционерите си с нарастването на консолидираната си загуба, въпреки че отчита ръст на приходите си от основна дейност. Това беше и основната причина инвеситорите да накажат дружеството с вълнообразни разпродажби до нивото от 5 лв. за дял. То се оказа ключово и тук се постигна краткосрочна консолидация при средни изтъргувани обеми. Любимците на спекулантите - Кремиковци и Полимери, продължиха да поднасят възможности за бързи печалби с всекидневни совалки от по няколко процента. Бъдещето на металургичния комбинат за момента изглежда доста неясно поради липсата на каквато и да е публичност на намеренията на новия собственик GSHL. Далеч по-ясно е намерението на АКБ Корпорация да се отърве от участието си в Полимери АД - Девня, макар че това, което тормози повечето миноритарни акционери в химическия завод, е въпросът в чии ръце ще попадне след евентуалната продажба. Всеки, който желаеше да си накупи акции от Химко, имаше тази възможност на цена от 1.10 лв., след като всекидневно беше задоволявано цялото предлагане на това ниво. Този факт уби спекулантските стремежи на акционерите на врачанския завод, които предпочетоха да чакат по-добри времена за вложенията си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във