Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Финансовите данни изтриха усмивките

Д-р Александър Апостолов*

Портфолио мениджър

"Юг Маркет фонд мениджмънт"

 

Индексите на "Българска фондова борса" отчетоха слаби понижения през изминалата седмица, а  сравнително по-висока активност традиционно имаше само при няколко дружества. Бенчмаркът на сините чипове SOFIX се търгува на нива около 577 пункта, а като понижението при него беше най-голямо (-1.46%). По-широкият показател BGBX40 се понижи за седмица с минималните 0.59% до около 115 пункта. Секторният BGREIT се придвижи в посока надолу с 0.11% - до 120 пункта, а равнопретегленият BGTR30 изтри 0.87% до 502 пункта.

Ключовите новини от българската борса през изминалата седмица традиционно не са много. Сред по-интересните от тях може да се отбележат най-вече отчетите на т. нар. сини чипове, особено след изнасянето на консолидираните резултати на всички компоненти на SOFIX за 2018 година. Интерес предизвиква  сумарната печалба на компонентите на индекса, която за последната година възлиза на 363.23 млн. лв., което е спад с 1.25% в сравнение с 2017-а. Сред основните фактори за понижението са две компании: "Адванс Терафонд" АДСИЦ и "Монбат", чиито печалби се понижават съответно с по 87.5 и 91%, или с над 55 млн. лева. Като цяло  печалбата на осем дружества от индекса бележи спад, а на седем - повишение.

При анализа на печалбата на ПИБ прави впечатление, че тя расте със 78.5% - най-вече заради еднократни приходи. Тази на "Химимпорт" се понижава минимално - с 0.4%, за изминалата година. Интересен е фактът, че печалбите именно на тези две компании от индекса съставляват над половината от сумарната печалба на всички компоненти на индикатора (64%). Любопитен е и резултатът на друга компания  -  "Трейс груп холд". От една страна, тя  генерира ръст в печалбата си с 95% през изминалата година, от друга - акциите останаха недооценени и загубиха огромна част от стойността си за същия период. И това въпреки  че дори приходите на фирмата растат също с 11.4%, което е далеч над средния ръст на приходите на всички емисии, включени в индекса, който е 6.7 на сто.

Най-голямата българска публично търгувана технологична компания "Сирма Груп"  също се похвали с ръстове както на печалбата, така и на приходите си за изминалата 2018 г., въпреки това обаче и двата параметъра забавят темпа си на растеж. Прави впечатление, че оперативната печалба (EBIT) за миналата година е в размер на 9.8 млн. лв., което представлява ръст от 22% на годишна база. Въпреки добрия  ръст обаче  преди година растежът  е бил значително по-силен (63%). Нетната печалба на холдинга се увеличава с 35% на годишна база, която достига 8.3 млн. лева. Приходите на групата също отбелязват ръст - от 17.42%  на годишна база, като нарастват от 52 млн.  до 61 млн. лева. През 2017-а повишението на оборота беше с 25%, така че и тук има забавяне.

Другите компании с увеличение на печалбите са - "Елана Агрокредит", която има  ръст от 31.7%, "Фонд за недвижими имоти България" - с повишение от 18.5%, както и "М+С Хидравлик", който генерира 6.5% повече. На другия полюс - с понижение в печалбите си през изминалата година, са още  "Софарма" (с -29.3%), "Еврохолд България" (с -15.2%), Централна кооперативна банка (с -10.5%), "Албена" (с -7.3%), както и "Стара планина холд" (с -4.3%).

 

*Авторът е финансист, защитил е докторска степен (PhD Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Представеният от него анализ е резюме на новините от изминалата седмица и е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във