Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФИНАНСОВИЯТ МИНИСТЪР ЩЕ ДОГОВАРЯ РАЗСРОЧВАНЕ ПО ЗУНК

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания. Промените дават възможност да бъде предоговаряно удължаване на срока за погасяване на вземанията по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК). Договарянето ще става между съответния длъжник и министъра на финансите с участието на представители на Агенцията за държавните вземания. Разсрочването ще зависи от финансовото състояние на длъжниците. Очаква се с новата мярка погасителните плащания да стават без затруднения, а реалният сектор да се стабилизира финансово. Целта е да се постигне и по-висока събираемост на държавните вземания.Законопроектът за изменение на Закона за събиране на държавните вземания предвижда промени и в правомощията на Агенцията за държавните вземания. Тя вече ще може да продава вещи, станали държавна собственост въз основа на тяхното отнемане, конфискуване или изоставяне. Досега агенцията се разпореждаше само с вещи, отнети в полза на държавата, или придобити при производство по несъстоятелност. С промените се определя и редът за безвъзмездното предоставяне на тези вещи на бюджетни организации. Отдаването на движимо имущество ще става с решение на министъра на финансите, а на недвижимите имоти - с решение на Министерския съвет. Промените дават правомощия на агенцията да отправя искане за откриване на производство по несъстоятелност на длъжници с частни държавни вземания. С новите текстове се отменят предишни разпоредби, които даваха възможност на агенцията да събира по реда на Данъчния процесуален кодекс определени със закон частни държавни вземания. Тези текстове бяха обявени за противоконституционни с решение номер две на Конституционния съд от 2000 година. Мотивът на най-висшия съдебен орган е, че е недопустимо публични и частни държавни вземания да се приравняват. Това спря приложението на спорните членове, а сегашното отменяне е по-скоро техническа стъпка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във