Банкеръ Daily

Пари и пазари

Филип Котлър празнува 89 г. от рождението си

На днешния ден през 1931 г. в Чикаго е роден Филип Котлър (Philip Kotler), американският експерт по маркетинг и мениджмънт. Той заема четвърто място в класацията на "Файнешънъл Таймс" за най-големите имена в мениджмънта на всички времена (след Джак Уелч, Бил Гейтс и Питър Дракър).

Котлър завършва Университета в Чикаго през 1953 г., а там е имал късмета да слуша лекции на икономисти от световна величина. Ръководител в магистърската му програма за обучение, например, е бил проф. Милтън Фридмън - Нобелов лауреат по икономика за 1976 година. А ръководител на докторската дисертация на Котлър в периода между 1957 и 1961 г. е проф. Пол Самюелсън – също Нобелов лауреат по икономика, но за 1970 година.

Следват работа като преподавател по икономика в университета "Рузвелт". После преподава маркетинг във Висшето училище по бизнес в Северозападния университет. И така започва успешната си кариера в сферата на маркетинга. През 1969 г. вече е професор по маркетинг във Висшето училище по мениджмънт "Келог", а от 1973-а е ръководител на катедрата по маркетинг.

Освен научната и преподавателска си дейност, в кариерата си Котлър е бил консултат в областта на маркетинговото планиране, стратегическия и международен маркетинг на редица международни компании като IBM, Michelin, Bank of America, Merck, General Electric, Honeywell и Motorola. Той е бил редовен лектор на семинари из целия свят.

Котлър е считан за един от пионерите на социалния маркетинг, наричан е "бащата на маркетинга". Има издадени десетки книги, включително и на български език. Сред тях са "Котлър за маркетинга", "Управление на маркетинга. Структура на управлението на пазарното предлагане", "Стратегически маркетинг за нестопанските организации", "Латерален маркетинг" и други.

Световноизвестният специалист в областта на маркетинга проф. Филип Котлър е гостувал и в България. На 14 ноември 2007 г. той изнесе лекция пред 850 студенти и специалисти по маркетинг и реклама специалисти, които изпълниха една от залите на столичния хотел "Кемпински - Зографски". Професорът подчерта необходимостта от развитие на финансовата отчетност, търсенето и подбирането на идеи, намирането на нови начини за комуникации, измерването на маркетинговите резултати, както и използването на нови технологии.
"Особено важно е да намерите правилните хора, на правилното място и да дадете правилните решения. Маркетингът има потенциал не само да помогне за повече продажби, но и да генерира нови стратегии за развитието на компаниите. Но само в отделни случаи може да прави чудеса", заяви тогава Котлър.

Филип Котлър вярва, че маркетингът е основна част от икономическата наука и разглежда търсенето като повлияно не само от цената, но още от рекламата, промоциите, агентите по продажби и опериращите като дистрибуционни канали търговци на едро и дребно. Той твърди: "Маркетинговата цел на организацията е да определи нуждите, исканията и интересите на целевите пазари и да постигне желаните резултати по-ефективно от конкурентите, по начин, който запазва или увеличава благосъстоянието на потребителя или обществото."

Той свързва мотива за печалба със задоволяването на потребителските желания и благосъстоянието на обществото. Според Котлър, с цел ефективно маркетиране, целта за увеличаване на потребителското благосъстояние трябва да бъде поставена в ядрото на стратегията на компанията и да бъде преследвана от всички мениджъри.

През 2003 г. Financial Times цитира трите най-големи приноса на Котлър за маркетинга и мениджмънта:

"На първо място, той прави повече от всеки друг писател или учен, за да популяризира важността на маркетинга, разграничавайки го от периферна дейност, прилежаща към по-важния производствен процес.

Второ, той продължава тренд, стартиран от Питър Дракър, премествайки акцента върху цена и дистрибуция на по-силен фокус върху посрещане на потребителските нужди и върху преимуществата, получавани от продукт или услуга.

На трето място, той разширява концепцията на маркетинга от просто продаване до по-генерален процес на комуникация и размяна. Показва също как маркетингът може да бъде разгърнат и приложен върху благотворителни дружества, политически партии и много други нетърговски ситуации."

Facebook logo
Бъдете с нас и във