Банкеръ Daily

Пари и пазари

Фич повиши кредитния рейтинг на облигациите на БЕХ

Рейтинговата агенция "Фич" повиши кредитния рейтинг на необезпечените и неподчинени облигации на "Български енергиен холдинг“ ЕАД до ниво "ВВ" от "ВВ-", и присъди рейтинг на възстановяване от "RR4" на този клас дългови инструменти, съобщиха от държавната компания.

Кредитният рейтинг на емитента (БЕХ) в чужда и местна валута остава непроменен - на ниво "ВВ" с "положителна перспектива“. Рейтингът е премахнат от "Критерий под наблюдение“ (КПН).

Промяната отразява прилагането на актуализирания "Критерий за възстановяване на корпоративния рейтинг и рейтинга на финансовите инструменти“ на "Фич" спрямо необезпечения и неподчинен рейтинг на БЕХ, който бе поставен, заедно с корпоративния рейтинг на емитента, в "Критерий под наблюдение“ след публикуването на актуализираните критерии на  9 април тази година.

Освен отбелязаната промяна в критериите, друг фактор, който благоприятства повишаването на кредитния рейтинг на държавната компания, е очакваното намаляване на задълженията на дъщерните дружества в структурата на "Български енергиен холдинг“ ЕАД. От рейтинговата агенция изчисляват, че към края на миналата година около 40% от дълга на консолидирано ниво принадлежи на компанията-майка, а останалите 60%  - на дъщерните дружества. Очакванията са, че дългът на ниво дъщерни дружества ще се свие съответно до 50% към края на тази година и до под 20% към края на 2023 г., вследствие от падежирането на предоставеното през 2016 г. държавно финансиране на "НЕК" ЕАД.

"Български енергиен холдинг” ЕАД е дружество, обединяващо компании, развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия, пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища. Групата на БЕХ заема водеща позиция на пазара на природен газ и електроенергия в България, както и в региона посредством износа на електроенергия. Дружеството е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи.

Групата също е общественият доставчик и на електроенергия, и на газ в България и затова е стратегически значимо държавно дружество. 

"Български енергиен холдинг” ЕАД или неговите дъщерни дружества участват в  четирите проекта за междусистемни връзки между България и Гърция, Румъния, Сърбия и Турция, които са на различни етапи на развитие.

 

Във връзка с Решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 34 от 23 април 2021 г., обявеният от БЕХ на 21 април тази година конкурс за избор на един член (представител на държавата) в Надзорния съвет на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, се спира.

Facebook logo
Бъдете с нас и във