Банкеръ Daily

Пари и пазари

Федералният резерв запази щедрата парична политика

На последното си за тази година официално съвещание на 15 и 16 декември паричният комитет на Федералния резерв остави без промяна монетарната си политика и обеща да продъжи да помпа пари във финансовите пазари и в бъдеще, за да се пребори с рецесията, въпреки по-ведрата стопанска перспектива. Основните моменти от решението на американските парични стратези, са, както следва: 

- Основната щатска лихва остава в диапазона от нула до 0.25 процента;

- Продължават покупките на американски държавни облигации в досегашния обем от 80 млрд. щ. долара на месец плюс дългови книжа на агенции за 40 млрд. долара месечно докато не бъде постигнат устойчив напредък по отношение на целевата максимална заетост и на ценова стабилност;

- Американските централни банкери ще поддържат тази политика докато инфлацията се изкачи малко над 2% годишно и остане на тези равнища за известен период от време;

- Федералният резерв удължи до 30 септември 2021-а и срока на валидност на гарантиращите ликвидност доларови суапови контракти и на временните споразумения за обратно изкупуване за чуждестранните и международните монетарни власти. Целта на тези инструменти е да не се допуска фиансов стрес и ликвиден спазъм, породени от недостиг на долари. Федералният резерв има постоянна договореност за обмен на чуждестранни валути срещу зелените пари с Европейската централна банка и още няколко основни централни банки. През март американците отвориха суапови линии от по 60 млрд. щ. долара за централните банки на Австралия, Бразилия, Южна Корея, Мексико, Сингапур и Швеция, и от по 30 млрд. долара с централните банки на Дания, Норвегия и Нова Зеландия;

- Решенията за паричната политика бяха взети с пълно единодушие.  

На пресконференцията след съвещанието председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл посочи, че домакинствата и бизнесът имат нужда от фискална подкрепа. И че лично той би приветствал решение на Конгреса в тази връзка, независимо от обема на помощта. Пауъл се надява, че до края на първото и второто тримесечие на 2021-а ваксините ще започнат да дават резултат, което мотивира очакванията му за по-силна икономика през второто полугодие на идната година. Шефът на Федералния резерв увери, че институцията има достатъчен потенциал да купува повече облигации или по-големи количества дългосрочни дългови книжа и е готова да го използва. Истинският ефект от монетарната политика предстои да се усети след доста месеци, а връщането на инфлацията ще се случи след години. 

Господин Пауъл и колегите му продължават да предвиждат отстъпления и трудно икономическо възстановяване, а усредненото очакване на паричните стратези е лихвените проценти да не се повишават поне до края на 2023-а. Все пак, те са по-оптимистично настроени за средносрочната перспектива на американското стопанство и прогнозират 4.2% ръст на БВП на страната и 5% безработни през идната година (срещу съответно 4% растеж и 5.5% равнище на безработицата от септемврийските им предвиждания). 

Обичайно, пазарите реагираха разнопосочно на решенията на щатските централни банкери. Американските борсови индекси укрепнаха, доходността на десетгодишните щатски облигации се повиши до 0.9213%, а на двегодишните ДЦК - до 0.119 процента. Доларовият индекс загуби 0.25% от пазарната си оценка, зелените пари отслабнаха до над 1.22 щ. долара за едно евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във