Банкеръ Daily

Пари и пазари

Федералният резерв отново "подгрява" щатския пазар на ДЦК

В най-скоро време Федералният резерв ще стане горд собственик на 12% от пазара на краткосрочни щатски ДЦК, твърди "Оксфорд икъномикс" - световен лидер в областта на прогнозирането и на качествения анализ. Това ще е резултат от усилията на щатските централни банкери да предотвратят повторение на острия недостиг на ликвидни средства, "изстрелял" нагоре краткосрочните кредитни лихви (overnight "repo" lending rates) през септември.

В началото на октомври Федералният резерв обяви, че ще купува всеки месец краткосрочни ДЦК (с падеж до една година) за 60 млрд. щ. долара до края на второто тримесечие на 2020-а. Когато централната банка придобива ДЦК, за да увеличи баланса си, тя кредитира търговските кредитни институции с равностойна по количество сума от резерви. Интервенцията цели попълването на тези резерви до равнище, при което дори скок на търсенето на кеш няма да повиши  съществено краткосрочните кредитни разходи.

За да увеличи резервите до грубо 1.5 трлн. щ. долара, които по сметки на централните банкери са достатъчни за плавната работа на системата до началото на 2020-а, Федералният резерв трябва да купи краткосрочен дълг за приблизително 300 млрд. щ. долара, което е равностойно на 12% от целия пазар на щатски ДЦК, според "Оксфорд икъномикс". В момента банката притежава под един процент. Причината е, че по време на глобалната финансова криза преди десет години инвестициите на Федералния резерв в краткосрочни ДЦК намаляха  рязко, защото тя започна да купува дългосрочен дълг като част от програмата си за парично стимулиране на икономиката.

Засега не е ясно дали щатските централни банкери ще успеят да изпълнят програмата си заради амбициозния обем на предвидените покупки, изненадал много инвеститори. Те се питат как Федералният резерв ще придобие тези количества без да тласне надолу доходността на пазара на ДЦК, оценяван на 2.3 трлн. щ. долара. Пазарни анализатори предупреждават, че централните банкери може и да не успеят да намерят достатъчно продавачи, готови да се разделят с книжата си.

Сред най-едрите притежатели на краткосрочен щатски дълг са фондовете, инвестиращи на паричните пазари, които твърдят, че не искат да продават. Те имат право да купуват активи със срок до падежа от максимум 13 месеца. И проблемът пред мениджърите им е, че те по-скоро биха задържали наличните си ДЦК отколкото да ги продадат на Федералния резерв и след това да купуват дълг с евентуално по-ниска доходност (респективно по-висока цена). Фондовите мениджъри и в момента се опитват да се справят с падащата възвръщаемост на щатските ДЦК. Например, през април 12-месечните облигации са носили на собствениците си 2.45% годишно, а днес (23 октомври - грубо шест месеца преди датата на падежа) шестмесечните книжа имат 1.62% годишна доходност. Тези стойности се очаква да паднат още до края на годината, защото пазарите на фючърсни контракти оценяват на 70% вероятността паричният комитет на Федералния резерв да понижи отново лихвените проценти още на редовното си съвещание на 29 и 30 октомври. 

Данните за другите притежатели на краткосрочен щатски дълг са оскъдни. Официалните чуждестранни инвеститори, каквито са централните банки, държат книжа за около 280 млрд. долара, сочи статистиката на щатското министерство на финансите. Компаниите с големи вложения в бързоликвидни средства също вероятно са едри инвеститори. Групата от банки, които трябва да осигуряват плавното провеждане на аукционите на щатски правителствен дълг притежават книжа за едва 7 млрд. долара. Пазарните анализатори разчитат именно на тези инвеститори, които имат различни приоритети от мениджърите на фондове да са по-склонни да продават на Федералния резерв, за да намалят потенциалния натиск на пазара.

Досега щатската централна банка е купила книжа за 20 млрд. щ. долара, като офертите за продажба са надхвърляли значително придобитите количества ДЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във