Банкеръ Daily

Репо - извращения и в Европа

ФЕД не допусна кешов спазъм

Федералният резерв преодоля успешно в началото на седмицата първото голямо препятствие пред опитите си да държи изкъсо краткосрочните кредитни разходи в турбулентните времена, характерни за края на всяка година. Въпреки недостига на достатъчно количество високоликвидни средства, щатските централни банкери не допуснаха кешов спазъм, подобен на този, който се случи  в средата на септември - той  "изстреля" до 10% еднодневната лихва по репо-операциите. И на 16 декември тя се повиши до едва 1.7% - само с осем базови пункта над нивата й  от 13 декември и в рамките на нормалния диапазон на колебанията. 

Федералният резерв наводнява финансовата система с пари под формата на краткосрочни кредити от 17 септември заради опасения, че банките няма да имат желание или възможности да предоставят достатъчно количество заеми. Крайният срок за внасяне на корпоративните заеми и за осчетоводяване на последните емисии от правителствени ДЦК - 16 декември, трябваше да изтегли от финансовата система около 84 млрд. щ. долара. Поради което търговците определиха тази дата като ключов тест за пазарните интервенции на американските централни банкери.

Следващото, още по-голямо предизвикателство, предстои на 31 декември, когато желанието на банките  да предлагат краткосрочни кредити е най-слабо, защото "стъкмяват" регулаторните изчисления за края на годината. През 2018-а например еднодневната лихва по репо-сделките скочи до 6% на 31 декември.

Инвеститорите, от своя страна, се боричкат за заеми от Федералния резерв извън краткосрочните оферти като предпочитат по-дългосрочно финансиране от няколко седмици. На 16 декември, когато американските централни банкери предложиха поредната порция ликвидност в размер на 50 млрд. щ. долара, бе констатирано интензивно търсене на заеми с падеж на 17 януари 2020-а. За тях пазарните играчи внесоха заявки за 54.26 млрд. долара. В тази връзка Федералният резерв обяви, че ще удвои размера на интервенциите си до края на годината и ще напомпа почти половин трилион долара във финансовата система. Въпреки това индикативните еднодневни кредитни разходи за 31 декември се колебаят около 4% и някои стратези са скептично настроени за възможността Федералният резерв да успее да предотврати турбулентен завършек на 2019-а.

Търговията на репо-контракти - споразумения за обратно изкупуване, при които облигации се използват като гаранции за краткосрочни заеми, изпълнява ролята на първостепенна проводяща система за по-широкия пазар на инструменти с фиксиран доход. Федералният резерв бе принуден да предприеме спе;шни действия, за да успокои щатския репо-пазар след резкия скок на краткосрочните лихвени проценти на 17 септември. С надеждата да постигне по-дългосрочно успокоение на лихвите, Федералният резерв раздува баланса си чрез покупки на ДЦК с падеж до една година в размер на 60 млрд. щ. долара месечно от средата на октомври. Това трябва да увеличи допълнителните резерви в банковата система и да насърчи банките и самите те да предоставят достатъчно краткосрочни заеми.

Според последното проучване на Банката за международни разплащания (BIS), септемврийските събития на американския репо-пазар предполагат наличието на структурен проблем в този жизнено важен ъгъл на финансовата система и инцидентът не е бил просто временен взрив, както заключи тогава Федералният резерв. Централните банкери обясниха, че съвпадението на две събития е довело до погрома: инвеститорите са използвали репо-ресурси, за да финансират покупката на големи количества нови емисии на щатски ДЦК точно когато съществена ликвидност е била източена от пазара от дължимите за тримесечието вноски за корпоративни данъци. Според експертите на BIS обаче за случилото са виновни и хеджинговите фондове, които финансират все повече инвестиции чрез репо-сделки. 

Засега европейците успяват да се спасят от сътресенията, залели американската финансова система тази есен, но това не означава, че всичко е спокойно. Пазарът на репо-операции на еврозоната с обем на стойност 8 трлн. евро, става все по-разпокъсан, констатира BIS. И макар че щети все още няма, нараства рискът, че кешът може и да не се разпределя равномерно във финансовата система - основната причина за хаоса в САЩ преди три месеца.

Проучването на BIS открива, че европейският репо-пазар през последните години се движи от инвеститори, търсещи специфични гаранции, а не финансиране. Това задълбочава сегментирането на гаранционните линии, където ликвидността, цената и поведението на ценните книжа варират на географски признак и някои търговци са тясно специализирани в облигации, емитирани от собствените им правителства. Тази тенденция черпи сила от стимулите на централните банки, които, от една страна увеличават финансовата ликвидност, а от друга премахват гаранциите, посочва BIS. Всичко това може да наложи преразпределянето на ликвидност.

На репо-пазара има два главни сегмента - основни и специфични репо-контракти. Първият е основно за теглене и отдаване на кешови заеми, а вторият се диктува от нуждите за обезпечаване и от транзакциите със спечифични ценни ценни книжа. И на двата сегмента ликвидността в Европа варира съобразно държавата, която предоставя гаранциите, подчертава BIS. Най-интензивно търгуваните специфични репо-контракти са с германски адрес. Докато испанските и италианските гаранционни сегменти са с по-ниска и с по-силно колебаеща се ликвидност. Пазарните играчи пък са специализирани в един или в малко на брой сегменти, което допринася за раздробяването, заключава BIS .

Експертите не могат да преценят дали промяната на динамиката на репо-пазарите е постоянна или е просто следствие от раздуването на баланса на централната банка. И в двата случая обаче трансформацията вещае турбуленции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във