Банкеръ Daily

Пари и пазари

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF използва "кошница от ценни книжа" при обратно изкупуване за 6.3 млн. дяла

Борсово търгуваният фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е получил поръчка за обратно изкупуване от институционален инвеститор за 6.3 млн. дяла на пазарна стойност около 5.8 млн. лв., съобщиха от компанията майка.

Обратното изкупуване ще се извърши срещу размяна на кошница от акции (basket of securities) от портфейла на фонда като инвеститорът ще получи пропорционално на своя дял пакети от 15-те акции, включени в индекса SOFIX, които са собственост на фонда. Това означава, че колективната схема няма да продава акции на пазара и съответно това обратно изкупуване няма да има пряк ефект върху пазарните цени на акциите от индекса, в който в момента влизат книжата на 15 публични компании.

В момента дяловете на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF се търгуват на БФБ по 0.926 лева за един брой.

В същото време нов чуждестранен институционален инвеститор е закупил дялове за около два милиона лева от Expat Romania BET UCITS ETF - борсово-търгуваният индексен фонд, следващ движението на румънския индекс BET. С това записване активите на румънския ETF ще надхвърлят вече 2.5 млн. лева, съобщават от колективната схема.

Борсово търгуваните фондове на "Експат" са привлекли общо около 10 милиона лева инвестиции през тази година.

Другият договорен фонд, който следи представянето на измерителя на "сините чипове" - "Алфа SOFIX Индекс", е на пазара от август 2006 г. и е първият индексен фонд на българския пазар. През февруари 2014 г. той бе преобразуван и сега портфейлът му следи структурата на основния борсов индекс SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на "БФБ-София", т.н. "сини чипове". Към момента Алфа SOFIX Индекс, който следва пасивна инвестиционна стратегия, която е характерна за индексните фондове, е на загуба от 9.14 на сто. При тази схема цената на дяловете се определя не от уменията на мениджъра, а от движението на пазара като цяло. А това означава, че няма субективни решения, като портфейлът на фонда е предварително зададен, а и няма излишни разходи за управление. Този фонд е на загуба и през последните дванадесет месеца, както и от началото на публичното му предлагане (16 август 2008 г.).

Индексните фондове са един специален тип финансов инструмент. Те осигуряват диверсификация на портфейла, като дават възможност на инвеститора за избор от "кошница" от най-ликвидни акции от някой индекс на фондовите борси. Чрез тях се избягва специфичният риск, свързан с представянето на различните компании. Тези фондове осигуряват лесен и прозрачен начин за вложение, тъй като вече не е необходимо да анализират и да следят всяка една акция, която привлече вниманието им. Освен тези книжа са без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък, както за индивидуални инвеститори, така и за фирми.

По принцип, притежаването на дялове от договорен фонд е свързано и с по-ниски разходи в сравнение с инвестиране в няколко на брой отделни акции.

Пpeдимcтво, но заедно с това и нeдocтaтък нa тoзи тип финансов инструмент e, чe тe пacивнo cлeдвaт пpeдcтaвянeтo нa oпpeдeлeн aĸтив, или ĸлacoвe oт aĸтиви. Ако улучите момента на възход е добре, но в обратния случай ще трябва да сте готови да изтърпите и горчия хап на загубата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във