Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Expat Bulgaria SOFIX ETF“ поглъща ДФ "Алфа SOFIX Индекс"

Подготвя се преобразуване на договорния фонд  "Алфа SOFIX Индекс", организиран от управляващото дружество "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД, чрез вливане в борсово търгувания фонд "Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF", от портфейла на фондмениджъра "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД. В тази връзка Комисията за финансов надзор е поискала допълнителна информация и документи за издаване на необходимото разрешение за тази процедура, съобщиха от регулатора.

В България има няколко индексни фонда. Два от тях са базирани върху представянето на SOFIX, който следи 15 "сини чипа", които се търгуват на БФБ у нас.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния индекс, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Той се търгува на "БФБ-София" и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните колективни схеми са регистрирани на борсата и акциите им се търгуват свободно на нея. При последната сделка на 15 юли дяловете на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF се разменяха при 0.77 лева.

Договорният фонд "Алфа SOFIX Индекс" предлага публично своите дялове от август 2006 г. и е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва структурата на основния борсов индекс SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на "БФБ-София". В края на юни "Алфа SOFIX Индекс", който следва пасивна инвестиционна стратегия, която е характерна за индексните фондове

"Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF" е по-големият договорен фонд. В момента нетната стойност на активите на колективната схема е 13 651 597.21 лв. при издадени 18.1 млн. дяла. Нетната стойност на активите на един дял към 15 юли е 0.7542 лева.

Нетната стойност на активите на "Алфа SOFIX Индекс" е 406 405.57 лв., а от началото но годината колективната схема е на загуба (-20.68%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във