Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КРЕДИТЕН ПАЗАР СЕ ВЪЗРАЖДА

Корпоративните облигации в Европа ще бъдат по-привлекателни от правителствените дългови инструменти през следващите дванайсет месеца, твърдят анализатори от Дрезднер Клайнворт Васерщайн (Dresdner Kleinwort Wasserstein). Нарасналият кредитен спред в комбинация с падащите лихви и поскъпващото евро са основните фактори, стимулиращи възраждането на кредитния пазар през 2001 година. От 1998 г. насам приходите от правителствени облигации са по-високи в сравнение с възвръщаемостта на инвестициите от корпоративния сектор през две от трите години. А вследствие на преориентирането към по-висококачествени инструменти през 2000 г. се получиха най-слабите доходи от кредитния пазар от началото на 90-те години насам. Базираната в Европа инвестиционна банка очаква корпоративните облигации да бъдат със 150-200 базови точки по-доходни от държавните през 2001 година. За сравнение годишният доход от корпоративните кредити в евро през 2000 г. бе 4.5 срещу 6.2% доходност на правителствените петгодишни книжа и -2.3% на европейските акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във