Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НЕ ПРОМЕНИ ЛИХВИТЕ

Европейската централна банка остави в четвъртък (1 септември) лихвите без промяна - на 2%, както се и очакваше. С оглед на текущата ситуация вече сякаш не стои на дневен ред каквото и да било намаляване на лихвените равнища в еврозоната, а на последвалата пресконференция председателят на ЕЦБ Трише изрази готовност за евентуална промяна на лихвите, ако обаче съществуват предпоставки за това. Той обяви, че не се наема да дава обещания относно бъдещата политика. Консервативното отношение на ЕЦБ, изглежда, е най-добрият подход, особено след ревизираните данни относно растежа на БВП през 2005 (до 1.6% спрямо предишните очаквания за растеж до 1.7%) и през 2006 (1.3 до 2.3% спрямо 1.5 до 2.5% по предишни очаквания). Прогнозата за размера на инфлацията за 2005-а е в рамките на 2.1 до 2.4% за 2005-а (при предишна прогноза 1.8 до 2.2%), а за 2006-а - 1.4 до 2.4% (при предишна прогноза 0.9 до 2.1 процента).Въпросните данни са показателни и отразяват както влиянието на енергоносителите, така и цялостния икономически процес, протичащ в еврозоната. Към настоящия момент всяка игра с лихвите би била игра с огъня. Отражението върху цените на облигациите е пряко свързано, от една страна, с текущите лихвени нива, а от друга - с инфлационните очаквания и икономическия растеж. За поредна седмица европейските държавни облигации повишиха цената си - десетгодишните облигации вече са под 3.10% доходност, а тридесетгодишните - под 3.60 процента. Седмицата може да бъде определена и като период на лошите новини за американската икономика. Освен че повлия върху съотношението евро/долар, това доведе и до спад на фондовия пазар и съответно до повишаване на цените на държавните облигации. Друг фактор, оказал влияние върху доходностите по книжата, беше слухът, че ще бъде забавено повишаването на лихвите в САЩ и основен виновник за това е отново ураганът Катрина.Двугодишните американски книжа понижиха доходността си до 3.83%, петгодишните - 3.88%, десетгодишните - до 4.03%, а тридесетгодишните - до 4.28 процента. Разликата в доходностите между две- и десетгодишните книжа е 20 базисни точки. Така погледнат, пазарът беше благодатен за дългите позиции в държавни ценни книжа, но скоро може да се очаква да се прибегне до закриване на позициите и прибиране на печалбата да доведе до известна корекция.Българските емисии следваха адекватно движенията на аналогичните бенчмаркови книжа от Европа и САЩ. Външните облигации в евро с падеж 2007 г. са с доходност 2.34%, а облигациите с падеж 2013 г. - 3.20 процента. Доларовите облигации с падеж през 2015 г. са с доходност 4.90 на сто.На вътрешния пазар ДЦК в евро и с падеж след пет години повишиха цената си, като котировките им купува надхвърлиха 111.60/100. Емисията с падеж 2018 г. се търси над 119.50/100.

Facebook logo
Бъдете с нас и във