Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Европа обсъждаше, но не реши

Пазарите на държавен дълг бяха фокусирани силно около Европа през изминалата седмица. Срещата на финансовите министри от ЕС, за да обсъдят евентуалното бъдещо по-дълбоко преструктуриране на гръцкия дълг и срещата на върха за дебати по бюджета на общността в периода 2014-2020 г. бяха наблюдавани с изключителен интерес от инвеститорите. И докато степента на разбирателство по бюджета е все още неясна, а финансовите шефове не могат да постигнат консенсус за това как да подпомогнат Гърция, доходностите по държавните облигации на страните от ядрото на еврозоната тръгнаха нагоре. Това се дължи както на първите признаци за туширане на конфликта между Израел и Хамас в Газа. Това донякъде намали глобалното ниво на несигурност. При неособено волатилна търговия през седмицата немските бундове с десетгодишен срок до падежа добавиха 10 базисни точки към доходността си и тя достигна нива от 1.433 процента. Подобна бе и картината при френските ДЦК със същия матуритет, чиято доходност се повиши с 10.8 базисни точки - до 2.177 процента.


Сравнително добре преживя седмицата и Испания. Южноевропейската страна, която страда най-сериозно от европейската криза, все още отказва да поиска финансова помощ, но успя да продаде 7.15 млрд. евро дългов номинал при частно пласиране. Купувач на половината количество бе държавният пенсионен фонд. Постигнатите доходности бяха 3.617% за двегодишните книжа и 4.477% за петгодишните - съответно с 4.3 и 4.8 базисни точки по-ниски, спрямо тези от аукциона на 8 ноември. Испанското правителство вече бе изпълнило плана си за финансиране през 2012 г. и текущата продажба е опит за предварително набиране на средства с оглед очакваните падежи и затруднения през 2013 година.


В САЩ работната седмица бе скъсена заради Деня на благодарността и пазарите на трежърита регистрираха слаби движения. Най-интересно през седмицата бе на пазара на т.нар. типс - книжа, защитени от инфлация, които плащат фиксиран купон върху номинал, постоянно променян спрямо нивото на индекса на потребителските цени. По време на аукциона на такива книжа през седмицата доходността по типсовете се покачи от рекордно ниските си нива от -0.75% през септември до -0.72 процента. Това бе и първият случай от ноември 2011 г. насам, в който постигнатата доходност на такъв аукцион не е рекордно ниска, което означава, че инвеститорите леко се освобождават от притесненията си за бъдещата инфлация. Въпреки това типсовете с падеж след 10 или повече години, са донесли на инвеститорите си възвръщаемост от 11.9% през тази година на фона на възвръщаемост от 2.4% на целия трежъри пазар според данни на Банк ъф Америка Мерил Линч.


nbsp;


Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.


Николай Ваньов,Брокер, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във