Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРООБЛИГАЦИОННИЯ ДЯДО МРАЗ Е ПЕСТЕЛИВ НА ИЗНЕНАДИ

Българските брейди облигации се търгуваха почти без промяна през отминалия седмичен период. Слабо повишение в края му отбелязаха облигациите с първоначално намалени лихвени плащания. Търговията беше спокойна и без продажби на значителни обеми. Цените се движиха в следните граници: облигациите по просрочени лихви (IAB's) - 92.75-93.25 щ. долара номинал, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха между 94.50-95.00 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 94.75-95.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Цените на еврооблигациите, деноминирани в евро с падеж 2007 г., се задържаха без промяна през целия период, а в края отбелязаха слабо повишение, поради спад в доходността на базовите, аналогични по срочност германски ДЦК. Емисията с падеж 2013 г. понижи котировките си в средата на седмицата, но възстанови част от спада, тъй като доходността на десетгодишните германски книжа падна до рекордно ниски стойности.Глобалната емисия, деноминирана в долари, отбеляза спад, като търговията в края на периода приключи на нива 108.50-109.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.На борсата бяха сключени сделки с няколко емисии корпоративни и ипотечни облигации : с облигации на Обединена българска банка - книжа с номинал 1000 лв. при доход от 7.50%, от облигациите на Първа инвестиционна банка бяха продадени книжа с номинал 14 хил. евро при доход от 5.75%, а от облигациите на Стопанска и инвестиционна банка бе разменен номинал от 100 000 лева.През периода имаше умерено търсене на ЗУНК облигации. Преобладава търсенето на тези, деноминирани в евро. То се обуславя от два фактора - погасяване на задължения към държавата и от предстоящото изплащане на част от главницата на 1 януари. Цените им се повишиха слабо, като реални сделки се сключваха на нива 83.625-84.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във