Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ СЕ СТАБИЛИЗИРАХА

Прогнозата, че отрицателният вот на референдума за Европейската конституция във Франция ще окаже натиск върху европейските книжа, не се сбъдна. Това не се случи дори след публикуването на лошите икономически показатели от еврозоната и след като холандците също гласуваха против конституцията. Нещо повече - финансовите пазари отчетоха стабилизиране и поскъпване на цените на облигациите. В последния работен ден на май цената на десетгодишните германски дългови книжа достигна до 99.80% от номинала, което отговаря на доходност 3.27 процента. По същото време цената на юнските фючърси върху германските държавни ценни книжа достигна до 122.33 евро - най-високо ниво, определящо доходност от 3.13 процента.Стабилизирането на дълговите книги на европейските държави се отрази и на българските външни облигации. Деноминираните в евро книжа с падеж 2013 г. достигнаха цена 126.60 евро за 100 евро номинал срещу котировки под 125.80 миналата седмица. За разлика от тази емисия книжата с падеж 2007 г. останаха при непроменена доходност и цена около 108.30 евро за 100 евро номинал. На вътрешния пазар ДЦК, деноминирани в евро с остатъчен срок до падежа пет години, се търсят за 110.40 евро при 100 евро номинал, а емисията с остатък до падежа 13 години наближават равнището от 117.00 евро за 100 евро номинал.При доларовите облигации търговията бе много по-оживена. Американските десетгодишни държавни ценни книжа достигнаха под 4% доходност. В съчетание с поскъпващия долар това е индикация за предстоящ допълнителен натиск за повишаване на курса на американската валута и на дълговите ценни книжа.Българските доларови облигации с падеж 2015 г. поскъпнаха с близо 2 долара за седмица и достигнаха цени от 126.60 долара при 100 долара номинал. На този фон котировките по доларовия ЗУНК, които привидно са без промяна (98.70 на 100.15), създават впечатления, че тази емисия е подценена.В четвъртък (2 юни) Европейската централна банка оправда очакванията, като обяви, че не планира промяна на основната лихва и тя остана 2 процента. Независимо от това, според някои наблюдатели, котировките на фючърсните контракти върху европейския междубанков лихвен процент ЮРИБОР смятат, че предстои намаляване на лихвите в еврозоната с 25 базисни точки - до 1.75 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във