Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ НИ ПОРАСНАХА ПО АНАЛОГИЯ

Цените на българските еврооблигации се повишиха през седмицата поради значителното поскъпване на германските и американските дългосрочни облигации. Рисковата надбавка, при която се котират родните облигации, остана без промяна, т.е. ръстът им изцяло бе по аналогия.Най-краткосрочната емисия с падеж 2007 г. се повиши с 10-15 евроцента и се търгуваше на нива 108.50-108.90 евро за 100 евро номинал. Емисията с падеж 2013 г. поскъпна с около 70 евроцента, като цената купува достигна до 109.80 евро. Най-голямото покачване бе при емисията с падеж 2015 година. Поради по-значителната корекция на американския дългов пазар цената й се повиши с около 1 щ. долар и достигна до нива 113.25-113.75 щ. долара.Българските брейди облигации също поскъпнаха, тъй като в средата на седмицата имаше повишено търсене на книжата по външния ни дълг. Средно те поскъпнаха с около 25 цента и се котираха на следните нива: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) - 96.00-96.50 щ. долара, за облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 97.00-97.50 щ. долара, и за облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 97.00-97.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Очаква се в края на тази година или в началото на 2004-а Министерството на финансите да изкупи обратно част от брейди облигациите.Интересът към сделки с вътрешната емисия, деноминирана в евро, продължава да е слаб, като цените се задържаха непроменени при нива 101.40-101.80 евро за 100 евро номинал.През седмицата търговията с корпоративни и ипотечни облигации на борсата беше изключително слаба. Беше регистрирана една единствена сделка с ипотечни облигации от третата емисия на Българо-американската кредитна банка. Тя бе на стойност 2000 евро и при доход от 5.70 процента.В момента на пазара има интерес към закупуване на ЗУНК-облигации, деноминирани в щатски долари. Сключиха се сделки на нива от 86.30-86.40 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Липсва търсене на ЗУНК-облигациите, деноминирани в евро, поради което тяхната цена е малко по-ниска от тази на доларовите и е на нива 86.15-86.20 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във