Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРОКНИЖАТА СЕ ВЪРНАХА В ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ

Рисковите надбавки, на които се котират българските облигациипрез седмицата, се понижиха с още 5-6 базисни пункта и се върнаха до нивата, на които бяха, преди министър Велчев да подаде оставка. Другият фактор, който оказа влияние върху цените на българските глобални облигации, беше голямото движение в котировките на дългосрочните германски и американски книжа. Доходността по тях достигна най-високите си точки в сряда следобед, след което започна да намалява. Най-слабо тези фактори се отразиха върху емисията с падеж 2007 г., чиято цена се промени с около 20 евроцента и в края на периода се търгуваше на нива 108.05-108.55 евро за 100 евро номинал. Цената на BG'13 се коригира с около 50 евроцента, като цената продава се движеше в рамките на 109.50-110.00 евро за 100 евро номинал.Глобалната емисия, деноминирана в щатски долари, се продаваше в интервала от 110.10 до 110.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Голямото движение в цените на американските дългосрочни облигации не се отразиха върху българските брейди облигации. Основните причини са плаващият им купон, както и ниската им ликвидност. Цените се задържаха почти непроменени на следните нива: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) - 95.50-96.00 щ. долара; за облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 96.50-97.00 щ. долара; и за облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 96.50-97.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Инвеститорите не проявиха никакъв интерес към закупуване на вътрешната емисия, деноминирана в евро. Цените се задържаха на нивата от предишната седмица между 101.25-101.75 евро за 100.00 евро номинал.На борсата бяха регистрирани сделки с ипотечни и корпоративни облигации с общ номинал от 1 127 000 евро. Реализирани бяха сделки с облигации от втората емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал 530 000 евро при доход 5.65%; корпоративни облигации на ЮНИОНБАНК - номинал 37 000 евро при доход от 6.60%; с книжа от третата емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал 560 000 евро при доход между 6.35 и 6.50 процента.През периода интерес към закупуване на ЗУНК-облигации проявиха предимно иституционални инвеститори. Цената на облигациите се повиши слабо, като реални сделки се сключваха нива 86.10-86.20 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във