Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРОКНИЖАТА РАЗДВИЖИХА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Голям инвеститорски интерес предизвикаха държавните еврооблигации на българския пазар. Само за първата седмица от емитирането им бяха сключени сделки за ценни книжа с общ номинал от 10 млн. евро. Клиентите купуваха държавни еврооблигации предимно за да инвестират в тях свободните си средства. Търсенето повлия и на котировките на тези ценни книжа и за петте работни дни на седмицата те поскъпнаха между 0.6 и 0.8 процента. Инвеститорите, закупили през миналата седмица от държавните еврооблигации, ще получават по тях годишен доход от около 7.15 процента.Интересът към ценните книжа по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК) също бе голям. Общият размер на сделките с тях надхвърли 10 млн. щ. долара, а при цените от изминалата работна седмица доходността на ЗУНК облигациите бе около 7.6% годишно. Но сделки с тези ценни книги сключваха предимно банки и финансови къщи, които разчитат на спекулативната печалба, а не на дохода, който те носят. На фона на тези покупки операциите с еврооблигации, емитирани от Софийската община, бяха незначителни - около 100 хил. евро. При цените на пазара през изминалата седмица инвестицията в тях носи годишен доход от 4.8 процента.Интересът на вложителите (както фирми, така и физически лица) към ценните книжа, които се предлагат на нашия пазар, е логичен, след като лихвите по депозитите в евро и в долари се понижиха. Най-краткосрочни са еврооблигациите на Столичната община, които трябва да бъдат погасени на 3 юни 2002 г., а най-дългосрочни са ценните книжа, емитирани по ЗУНК - с падеж 1 януари 2019 година. Интересно е да се знае, че всяка година на 1 януари по ЗУНК-облигациите се изплаща 5% от главницата. Друг съществен елемент е, че трите вида облигации се котират, без да се включва натрупаната лихва (т.нар. чиста цена). Но при сключване на сделка натрупаната лихва се начислява до датата на сделката и се прибавя към чистата цена. Така се получава брутната, или както дилърите я наричат - мръсна цена, на облигациите. Например: при покупка на ЗУНК-облигации по чиста цена 78.00 и дата на сделката (вальор) 26.11.2001 г. трябва да се прибави и натрупаната лихва - от датата на последното лихвено плащане 1 юли 2001 до 26.11.2001 г., или 1.89 долара. Така се получава брутна цена от 79.89 на всеки 100 долара номинал. На 1 януари 2002 г. ще се изплатят по 2.33 долара лихва и 5.56 долара погасителна вноска по главницата на всеки 100 долара номинал.В какво е най-добре да инвестират клиентите?Това се преценява в зависимост от изходната валута - долари или евро и срока на инвестицията. В България възможностите за инвестиране в доларови ценни книжа се ограничават до ЗУНК-облигациите, докато в евро има повече възможности. От няколко месеца на нашия пазар се появиха две емисии ипотечни облигации, деноминирани в евро - на Българо-американска кредитна банка и на Първа инвестиционна банка.Разходите за подобни инвестиции не са големи. Всяка банка има различна тарифа, но повечето банки не вземат комисиони при сключване на сделки, а таксата за поддръжка на регистър не надвишава 0.2% на годишна база върху инвестираната сума.

Facebook logo
Бъдете с нас и във