Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Еврохолд" увеличава приходите си за полугодието по всички направления

Интеграцията и развитието на енергийните ни дружества ще допринесат значително за възходящ тренд през следващите периоди“, коментира Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на "Еврохолд".

Най-големият публичен холдинг в България и една от  водещите финансови и енергийни групи в Югоизточна Европа - "Еврохолд  България" АД, увеличава значително приходите си и подобрява оперативната си рентабилност през първото полугодие. Това показва консолидираният отчет на дружеството за периода, който все още не включва придобития през юли бизнес  на "ЧЕЗ Груп" в България.

Между януари  и юни тази година "Еврохолд" реализира общи приходи от 923.4 млн. лв., което e 20% ръст на годишна база. Печалбата от оперативна дейност на холдинга се повишава с 15% за година до 58 млн. лв., а тази преди лихви, амортизации и данъци (EBITDA) достига 18.3 млн. лв., 13% повече в сравнение с първите шест месеца на 2020-а.

Крайният нетен финансов резултат остава отрицателен и е в размер на минус 3.4 млн. лв. поради реализираната от компанията-майка загуба за периода.

Всички бизнес сегменти на "Еврохолд" постепенно възстановяват оборотите си отпреди COVID-19 и отчитат увеличение на приходите си в условията на все още усложнена обстановка заради продължаващата пандемия. Постъпленията от застрахователна дейност се увеличават с 19% за година до 814.2 млн. лева. Приходите от застрахователни премии на дъщерната "Евроинс Иншурънс Груп" са със 17% повече на годишна база и достигат 513 млн. лв., благодарение на експанзията на групата в Югоизточна Европа. Консолидираната печалба преди данъци на застрахователната група за полугодието достига 2.9 млн. лв. при 4.7 млн. лв. за същия период на миналата година.

Останалите бизнес направления от дейността на холдинга - автомобили, лизинг и финансово-инвестиционната дейност, опериращи под брандовете "Авто Юнион" АД, "Евролийз Груп" ЕАД и "Евро-Финанс" АД, регистрират ръст на приходите и оперативната си печалба. В края на юни активите на дружеството надхвърлят 1.73 млрд. лв., което е с около 6% повече спрямо края на миналата година.

„Резултатите за първото полугодие все още не отчитат представянето на новопридобитите дъщерни дружества на "ЧЕЗ Груп", които ще бъдат консолидирани в отчета за деветмесечието. Извън енергийните ни активи, "Еврохолд" постепенно възстановява позициите си от преди COVID кризата. Интеграцията и развитието на енергийните ни дружества ще допринесат значително за възходящ тренд през следващите периоди“, коментира Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на "Еврохолд".

 

"Еврохолд България" АД

е водеща финансова и енергийна група с дейност в региона на  Централна, Източна и Югоизточна Европа и държави от бившия СССР. Компанията  развива бизнес в областта на дистрибуцията и доставките на електроенергия,  застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи.

Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава.

"Еврохолд" е собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, една от големите застрахователни групи в региона. Тя има дейност в 13 държави, като притежава застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна, Грузия, Русия и Беларус. Застрахователната група развива дейност още в Гърция и Полша, като извършва и нишови операции в Испания, Италия, Германия
и Великобритания. "Евроинс Иншурънс Груп" обслужва над 4 млн. клиенти и има над 3000 служители.

"Еврохолд" придоби чрез подхолдинга си Eastern European Electric Company дъщерните дружества на чешката енергийна компания "ЧЕЗ Груп" в България, които имат над 3000 служители и
обслужват почти 3 млн. потребители на територията на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във