Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Еврохолд" удължи срока за записване на акции от увеличението на капитала

Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - "Еврохолд България" АД, удължава до 7 юли срока за записване и плащане на новите акции от увеличението на капитала си на "Българската фондова борса" АД (БФБ), съобщиха от дружеството.

С оглед на потвърдено участие в увеличението на капитала на глобални инвестиционни фондове и необходимо допълнително време за извършване на плащанията и приключване на транзакциите, управителният съвет на "Еврохолд" реши крайната дата за записване на новите акции да бъде изместена от 25 юни на 7 юли (допълнителни 8 работни дни). Решението е взето на основание чл. 89л от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), който позволява на дружеството да удължи подписката с 60 дни. Публичното предлагане започна на 9 юни.

"Еврохолд" предложи за записване малко над 79 млн. нови акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност - 2.5 лева. Компанията вече пласира успешно почти всички права (над 188 млн. права) от увеличението на капитала си в рамките на периода на търговия с тях (9-15 юни) и на последвалия аукцион (21 юни) на БФБ за неизползваните от тях. При успешно записване на цялата емисия "Еврохолд" ще набере до 100 млн. евро, които ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане. 

Мениджър на публичното предлагане е водещият инвестиционен посредник в България – "Евро-Финанс" АД, а единствено в качеството й на финансов консултант по емисията е ангажирана Renaissance Capital. 

Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 31 604 096 бр. нови акции. Крайната дата за записване на акции от увеличението е 7 юли.Право да участват в увеличението на капитала имат инвеститорите, вписани в регистрите на "Централен депозитар" като акционери към 4 юни.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във