Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Еврохолд", "Трейс груп"и "Сирма груп" се завръщат в SOFIX

"Еврохолд България“ АД, "Трейс груп холд“ АД и "Сирма груп холдинг“ АД са новите попълнения в индекса SOFIX от 21 септември. Решението е взето на база на четите критерия за включване в показателя на борсовата активност.

И трите нови компании са били част от индекса и преди. 

Те заемат местата на "Индустриален холдинг България“ АД, "М+С Хидравлик“ АД и "Албена“ АД. 

Тъй като "Софарма“ АД и дъщерното ѝ "Софарма Трейдинг“ АД са с обща тежест от 20% в SOFIX, второто не влиза в базата за изчисляване на индекса.

Общият брой компании в SOFIX е 15, като на всеки шест месеца се извършва обновяване на състава на индекса.

"Еврохолд България" е една от водещите публични компании, чийто акции се търгуват на "Българска фондова борса" АД. Инвестиционният портфейл на холдинга  включва дъщерни дружества, извършващи дейности в четири направления - финансови услуги, продажба на автомобили, лизинг и застраховане. Взаимно допълващите се дейности предоставят  значителни възможности за бързо нарастване на пазарните дялове на компаниите в холдинговата структура, оптимизиране на разходите, засилване на конкурентноспособността и в резултат на това повишаване на печалбата на "Еврохолд".

"Трейс груп холд" АД е сред големите компании в строителството на пътна инфраструктура у нас. Дружеството участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската пътна инфраструктура, сред които са доизграждането на автомагистралите "Тракия" и  "Хемус". "Трейс" бе и сред фирмите, които строиха сръбската част от Коридор № 10.

Компаниите от холдинга успешно реализират проекти по реконстуркция и ремонт на пътната мрежа, както и на градската инфраструктура. Дружеството разполага с ресурси за изграждане и поддръжка на система за организация на движението, на вертикална сигнализация и на хоризонтална маркировка.

"Сирма груп холдинг" АД е специализирана в IT технологии и разработване на софтуер, ‌прилагане и системна интеграция. Компанията направи успешно IPO през 2015 г. и стана публична компания, а акциите й се търгуват на "БФБ-София". 

 

Промени в другите индекси

От индекса BGBX40 бяха извадени "Велграф асет мениджмънт“ АД, "Юрий Гагарин“ АД, "КРЗ Одесос“ АД и "Синергон холдинг“ АД. На техните места бяха включени "Браво Пропърти“ АДСИЦ, "Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, "Илевън Кепитъл“ АД и "Супер Боровец Пропърти“ АДСИЦ.

В индекса BGTR30 промяната е само една - напусна "Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, и бе включено "Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ.

Този път няма промени в индекса BGREIT.

Facebook logo
Бъдете с нас и във