Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Еврохолд“ с най-силното полугодие в своята история

Една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа – „Еврохолд България“ АД, отчита рекордни резултати за първото полугодие, благодарение на силно представяне на двата основни бизнеса на компанията - електроенергетика и застраховане, показва консолидираният отчет на дружеството за периода.

Общите приходи от януари до юни са нараснали почти четири пъти до 3.17 млрд. лв. - абсолютен рекорд в историята на холдинга. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) и нетната печалба за първите шест месеца на 2022 г. достигат съответно над 170 млн. лв. и близо 73 млн. лв., което също е най-високата стойност досега по тези показатели.
Електроенергийният бизнес на „Еврохолд“, които оперира под бранда „Електрохолд“, допринася най-много за добрите резултати. Той формира повече от половината от общите постъпления и над 70% от печалбата на холдинга преди лихви, данъци и амортизации и преди отчитане на резултатите на компанията-майка и вътрешно-груповите елиминации.
Съществен принос за ръста има и застрахователният бизнес, обединен в „Евроинс Иншурънс Груп“. Премийният й приход се е увеличил със 73% за година до 885.6 млн. лева. Брутните приходи от застраховане на „Еврохолд“ като цяло са нараснали
почти двойно до 1.52 млрд. лева. Холдингът реализира приблизително 50 млн. лв. нетна печалба от застрахователна дейност.
През този период

"Еврохолд“ се раздели окончателно и напълно с автомобилния и лизинговия си бизнес.

В структурата на холдинга остава специализираната в инвестиционно посредничество и брокерски услуги – „Евро-Финанс“ АД.
"В период с предизвикателства за всяка индустрия покрай продължаващия военен конфликт в Украйна и най-високата инфлация за последните 25 години, „Еврохолд“ постига най-добрите си резултати досега и продължава своето устойчиво
развитие. Представянето ни надхвърля предварителните очаквания. Успешните ни резултати през последната година и половина потвърждават, че избраната от нас посока и стратегия за развитие са правилни. Формираният от нас бизнес модел, който стъпва на два основни стълба - енергетика и застраховане, показва своите силни страни точно в най-предизвикателните времена. Силните резултати за полугодието ни дават увереност, че можем да постигнем добри оперативни
резултати и при неблагоприятно развитие на икономическите процеси през следващите месеци”, коментира Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на „Еврохолд“.
„Еврохолд България“ АД е водеща енергийна и финансова група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава.
„Еврохолд“ е собственик на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, една от големите застрахователни групи в региона. Тя предоставя пълен спектър от застрахователни услуги, оперира в 13 държави, обслужва над 4 млн. клиенти и има над 3000 служители.

„Еврохолд“ е собственик и на Eastern European Electric Company B,V., която през юли 2021 г. придоби дъщерните дружества на чешката енергийна
компания „ЧЕЗ Груп“ в България, които вече оперират под бранда „Електрохолд“, имат над 3000 служители и обслужват почти 3 млн. потребители на територията на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във