Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Еврохолд" привлече над 157 млн. лв. чрез публично предлагане на нови акции

Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите независими финансови и застрахователни група в Югоизточна Европа - "Еврохолд България" АД, привлече над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) чрез публично предлагане на нови акции на "Българската фондова борса" АД. Процедурата  се проведе в периода 9 юни - 7 юли тази година и привлече силен интерес от международни и местни инвеститори, които записаха и платиха близо 63 млн. нови акции, съобщиха от компанията.

По този начин "Еврохолд" акумулира приблизително 24% по-голяма сума от необходимите собствени средства (65 млн. евро) за придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" в България и ще увеличи капитала си до 260.5 млн. акции. След регистрирането на новите акции пазарната капитализация на "Еврохолд" при текущата борсова цена ще достигне близо 650 млн. лв. (332 млн. евро).

"Еврохолд" предложи малко над 79 млн. нови акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност - 2.5 лева. Инвеститорите записаха и платиха около 80% от предложеното количество или 63 млн. броя. Мажоритарният собственик на холдинга - "Старком Холдинг" АД, е записал и платил близо 47 млн. нови акции, като ще запази контрол в компанията с над 50% дял. Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала на "Еврохолд" и ще бъде третият по големина акционер в компанията след "Старком Холдинг" АД и финландския фонд KJK, подсилвайки допълнително акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно управление на дружеството.

Инвестиционният посредник "Евро-Финанс" АД беше водещ мениджър на публичното предлагане на "Еврохолд", а Renaissance Capital участваше единствено в качеството на финансов консултант на емитента.

Акумулираните средства от публичното предлагане ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" в България, които имат водещи позиции в разпределението, доставките и търговията с електроенергия в страната, както и в инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане. “Ще подкрепим инвестиционната програма на новите ни дружества в енергийния сектор и ще се фокусираме върху подобряването на рентабилността на холдинга и разширяването на застрахователния ни бизнес”, коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на "Еврохолд България "АД.

"Еврохолд" ще използва набрания собствен капитал и осигуреното дългово финансиране за следващия етап от сделката с "ЧЕЗ Груп", която трябва да приключи до 31 юли. Дълговото финансиране се осигурява от J.P. Morgan AG със синдикиран заем, който е изцяло потвърден от големите международни банки, които участват в синдиката.

"Еврохолд България" АД е водеща независима бизнес група в Централна и Югоизточна Европа (ЮИЕ). Компанията развива дейност в застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. "Еврохолд" е собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), една от най-големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. "Евроинс Иншурънс Груп" оперира в 11 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна, Грузия, Русия и Беларус. Групата развива дейност още в Гърция и Полша, като извършва и нишови операции в Испания и Италия. Групата обслужва повече от 4 млн. клиенти и има над 3000 служители. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във