Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Еврохолд България" задели над 4 млн. лв. за акционерите си

Нетната печалба от дейността на "Еврохолд България" АД - София през миналата година, в размер на 1 659 719.97 лева., както и част от неразпределената печалба от минали години, общо в размер на 2 469 070 лева, да се разпределят като брутен дивидент между акционерите, предлагат мениджърите на компанията. Това става ясно от писмените материали за свикване на редовно общо събрание на 30 юни. Брутната сума за една акция е в размер на 0.0125 лева за един брой. Плащанията ще се извършат в срок от шестдесет дни след датата на одобрение от общото събрание на решението за разпределение на дивидент, освен ако акционерите гласуват друг срок за плащане, уточняват от компанията.

Това разпределение на финансовия резултат ще стане факт, ако бъдат одобрени докладите на мениджърите за дейността на дружеството през 2018 г. (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор за миналата година.
Общото събрание ще обсъди и предложението за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет от отговорност за дейността им през изминалата година. То ще разгледа и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.

Акционерите ще изберат и регистриран одитор, който да провери финасовите отчети за 2019 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 17 юли на същото място и при същия дневен ред. Все още могат да се сключват сделки с акции на това дружество на БФБ-София, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни правото си на глас в общото събрание. Последната дата за покупко-продажби е 12 юни.

За 2017 г. общото събрание на "Еврохолд България" АД разпредели 1 800 000 лв. като дивидент, или по 0.009 лв. за един брой.

Мажоритарният акционер "Старком Холдинг" АД - Етрополе притежава пряко 104 448 874 акции, представляващи 52.88% от капитала на холдинга.  KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery е вторият основен акционер в "Еврохолд България" АД, като към края на миналата година контролира правото на глас на 14,23% от издадените акции.

Други фирми притежават общо 60 320 875 броя, или 30.54% от капитала.  Индивидуални инвеститори държат 4 638 978 акции, представляващи 2.35% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във