Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Еврохолд България" внесе енергия на борсата

Д-р Александър Апостолов*

Портфолио мениджър

"Юг Маркет фонд мениджмънт"

 

Индексите на "Българска фондова борса" АД отчетоха стабилни повишения през изминалата седмица  при  значително по-висока  активност на  няколко дружества. Бенчмаркът на сините чипове SOFIX се търгуваше  на равнища около 592 пункта, като повишението при него беше най-голямо (2.22%) за седмица. По-широкият показател BGBX40 се повиши за периода с 1.22% до около 117 пункта. Секторният BGREIT се придвижи в посока нагоре с минималните 0.19% до около 120.5 пункта, а равнопретегленият BGTR30 добави 1.18% до 508 пункта.

Ключовите новини от българската борса през изминалата седмица традиционно не са много. Сред по-интересните от тях може да се отбележат най-вече моментното повишение на основния  индекс SOFIX с около 6% за един ден. Но  почти цялото повишение е под влияние на ръста по  една-единствена позиция - "Еврохолд България", и то при не чак толкова впечатляващи обеми от търговия (в 15 сделки и при оборот от близо 19 000 лв.). Акциите на компанията поскъпнаха с 65.14% за момент - до равнище от 2.89 лв. за брой, като това беше повишение от 1.14 лева. Основната причина за рязко нарасналия интерес към компанията е новината, че застрахователният холдинг ще увеличава капитала си с около 80 млн.  до близо 277 млн. лв.  чрез емитиране на привилегировани акции. Това ще стане със 79 010 240 нови книжа, всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна от 1.95 лева. Промяната трябва да бъде одобрена от акционерите на извънредно общо събрание на 22 април, поканата за което вече е публикувана. От компанията  декларират, че акумулираните средства ще бъдат използвани за намаляване на задълженията на компанията, за подсилване на капиталовата позиция на дъщерния застрахователен холдинг - "Евроинс Иншурънс Груп" АД, както и в подкрепа на експанзията на групата. Увеличението на капитала на "Еврохолд България" ще се счита за успешно, ако бъдат записани и изцяло платени поне 25.3% (20 млн. броя) от новите акции. При успех холдингът ще набере между 39 млн. и 156 млн. лева. Всички детайли за емисията предстои да бъдат публикувани в проспекта за публично предлагане на ценните книжа.

Сред другите по-ключови новини е допускането до търговия на акциите от увеличението на капитала на Централна кооперативна банка (ЦКБ). Припомняме, че той нарасна с 13.975 млн. до 127.12 млн. лв. чрез конвертиране на облигации в акции. След увеличението капиталът на дружеството е разпределен в 127 129 970 акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Новите акции са въведени за търговия на 21 март (четвъртък). За последните дванадесет месеца книжата на ЦКБ поевтиняха с 15.12% до около 1.620 лева.

От "М+С хидравлик" АД обявиха, че на свиканото за 15 май общо събрание съветът на директорите предлага разпределение на брутен дивидент от 0.30 лв. на акция, като така той ще бъде с 1.69% над разпределените за 2017 г. 0.295 лв. на един брой. Обявената обща сума за тази цел е 11.83 млн. лв., като началото на изплащането ще е 5 юли. Нетната печалба за миналата година възлиза на 14.58 млн. лв., а за дивидент са отредени 81.14% от тази сума.

 

*Авторът е финансист, защитил е докторска степен (PhD Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Представеният от него анализ е резюме на новините от изминалата седмица и е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във